Zamknięcie mostu to również koszt dla miasta

Rys. Marek Sachmata

Rys. Marek Sachmata

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zapewne przyjmą do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności prezydenta za czerwiec, lipiec i sierpień. Sprawozdanie obejmuje aż trzy miesiące, bo w wakacje rada nie radziła.

W dokumencie przedstawionym radnym szczególną uwagę zwracają wydatki związane z zamknięciem starego mostu dla ruchu ciężarowego. Operacja ta – co zrozumiałe – nie odbyła się bezkosztowo. Różne operacje, czynności i zakupy związane z ograniczeniem nośności, ujęte w sprawozdaniu dla radnych wyniosły w sumie prawie 170 tys. zł.

Poniżej wykaz wszystkich wydatków ujętych w sprawozdaniu prezydenta – od najwyższego do najmniejszego, również z innych branż.

 • 153.716 zł 14 gr – zagospodarowanie terenu w obrębie pomnika 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce – Firmą Drogowo- Budowlaną Amstone Patrycja Mielnicka w Łazach.
 • 98.843 zł 49 gr – udział miasta w organizacji koncertu z okazji Dni Ostrołęki pt. „Letnia Scena Eski” – występ artystów: Agnieszki Chylińskiej, Najlepszy Przekaz w Mieście oraz Kalwi & Remi.
 • 84.195 zł 96 gr – wykonanie robót budowlanych przy remoncie kortów tenisowych przy ul.Hallera w Ostrołęce w zakresie robót branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej –  MULTI-KOM Andrzej Nakielski w Ostrołęce.
 • 54.735 zł – opracowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego mostów i przepustów administrowanych przez prezydenta Ostrołęki – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
 • 54.685 zł 96 gr. –  przebudowa sieci oświetlenia drogowego w ulicy Granicznej –  Zakład Robót Instalacyjnych Andrzej Sęk w Ostrołęce.
 • 39.360 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce – Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o.
 • 36.900 zł – wykonanie przeglądu specjalnego wraz z badaniami przegubów ustroju nośnego starego mostu wraz z wykonaniem dokumentacji – Politechnika Wrocławska.
 • 36.181 zł 95 gr – zakup i instalacja znaków drogowych do tymczasowej organizacji ruchu po zamknięciu starego mostu.
 • 33.210 zł  – wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Galerii Ostrołęka – Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • 31.734 zł  –  opracowanie studium wykonalności dla trzech projektów przebudów dróg wojewódzkich na terenie miasta biegnących ulicami: Ostrowską, Witosa i Brzozową – Master Consulting sp. z o.o. Mosty w Kosakowie.
 • 30.358 zł – zakup barier drogowych ochronnych betonowych i plastikowych dla ograniczenia możliwości wjazdu ciężarówek na stary most.
 • 27.060 zł – opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu po zamknięciu starego mostu – firma Traffic – Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers w Ostrołęce.
 • 22.755 zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej budowy ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce – Instalserwis Wojciech Gawarkiewicz w Ostrołęce.
 • 22.050 zł – takiego uzupełnienia budżetu potrzebowało Gimnazjum nr 2, aby wypełnić zalecenia po kontroli sanepidu.
 • 19.926 zł – prowadzenie przez rok obserwacji geodezyjnej osiadania nasypu wału przeciwpowodziowego – ulicy Spacerowej oraz opracowanie raportów z wyników – Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOS s.c. w Ostrołęce.
 • 18.450 zł – wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim w ulicach Łęczysk, Wesołej, Janusza Korczaka – Projektowanie Komunikacyjne Kom-Projekt s.c. Józef Mrugalski w Makowie Mazowieckim.
 • 17.595 zł 80 gr – odmulenie dna Narwi w rejonie plaży miejskiej –  Zakład Produkcyjno-Usługowy KOST w Ostrołęce.
 • 15.000 zł 3 gr – aktualizacja wniosku z propozycją planu aglomeracji dla miasta Ostrołęki i gmin ościennych –  Konsorcjum firm: Biuro Projektowo-Kosztorysowe EL-GRAF Eliza Dąbkowska – Lider Konsorcjum, w Ostrołęce oraz MAX-PRO Pracownia Projektowa Maciej Białobrzewski – Członek Konsorcjum w Ostrołęce.
 • 14.682 zł 13 gr. –   budowa studni kablowych wraz z montażem rury osłonowej w celu ułożenia światłowodu w pasie drogowym ul.Padlewskiego –   UNIBEP SA w Łomży.
 • 12.213 zł 90 gr – doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach: I Armii Wojska Polskiego, Inwalidów Wojennych i Starosty Kosa – Przedsiębiorstwo Usług Wykonawczych Energos s.c. w Ostrołęce.
 • 12.131 zł 49 gr – remont pomnika Bema – Firma Handlowo-Usługowa AN-BUD Andrzej Kulasiński.
 • 11.527 zł 56 gr – obsługa laboratoryjna budowy ul. Padlewskiego – LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane sp.j. Michał Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski w Łomży.
 • 10.000 zł – organizowanie działań ratowniczych przez WOPR-OS na plaży miejskiej.
  9933 zł 60 gr – nagrody prezydenta dla najlepszych uczniów wręczone na IX Samorządowej Gali Uczniowskiej.
 • 9840 zł – dokumentacja techniczna budowy oświetlenia drogowego w ulicach: Jana Kazimierza, Berka Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej. Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego – Zakład Usługowo-Projektowy ELBOR s.c w Ostrołęce.
 • 8794 zł 50 gr – przebudowa linii kablowej w ul. Szpitalnej  – Przedsiębiorstwo Usług Wykonawczych Energos s.c. w Ostrołęce.
 • 7380 zł – wykonanie technicznego przeglądu szczegółowego przepustu drogowego w ciągu ulicy Stacha Konwy na terenie oraz czterokrotnych pomiarów rozwartości rysy w kluczu części przelotowej żelbetowej od strony zachodniej przepustu drogowego w ulicy Stacha Konwy.
 • 6070 zł – przełożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy dojazdowej do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce.
 • 5300 zł –  dostawa i montaża linii PCV wyznaczających trzy korty tenisowe na nawierzchni z mączki ceglanej – MULTIKOM Andrzej Nakielski w Ostrołęce.
 • 5000 zł – dofinansowanie turnieju V Kaman Cup Ostrołęka 2016 (siatkówka)
 • 4600 zł – opracowania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego obejmującego prace porządkowe oraz roboty związane z bieżącym utrzymaniem przepustu w ciągu ulicy Bohaterów Westerplatte ulicy Stacha Konwy – Biuro Inżynierskie PONTIS Zofia Lewandowska w Białymstoku.
 • 4000 zł – organizacja pielgrzymki trzeźwościowej dla osób uzależnionych i ich rodzin z Ostrołęki.
 • 3936 – zakup cyfrowego rejestratora obrazu do monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2.
 • 3800 zł – współorganizacja działań profilaktycznych, których celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz spędzania wolnego czasu bez używek dla dzieci z Ostrołęki.
 • 3444 zł – opracowanie przedmiar robót i kosztorysu inwestorskiego obejmującego wykonanie prac porządkowych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem przepustu w ciągu drogi krajowej nr 53 w ul. Stacha Konwy oraz ulicy Bohaterów Westerplatte – firm aM-N-G Mosty Nowej Generacji w Warszawie – firma Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak w Warszawie.
 • 3300 zł – przejazd autokarem członków ostrołęckiego oddziału Związku Żołnierzy Górników do Lichenia.
 • 3075 zł – wykonanie podziału kompletnej dokumentacji kosztorysowej opracowanej na potrzeby przebudowy ul.Wiejskiej w Ostrołęce – ADO-M Projekt Andrzej Dobruch w Sierpcu.
 • 3000 zł – organizacja „ Kursu Alpha” skierowanego do dorosłych mieszkańców Ostrołęki.
 • 2836 zł – badanie ścieków deszczowych z pięciu wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Laboratorium w Ciechanowie.
 • 2460 zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika łączącego ul. Geodetów z ul. Goworowską na gruncie miejskim – firma Sterbud w Ostrołęce.
 • 2250 zł – organizacja pielgrzymki Szlakiem Piastowskim młodzieży gimnazjalnej, połączonej z prelekcjami z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • 2197 zł –  organizacja Ostrołęckich Dni Trzeźwości.
 • 1500,00 zł – upominki dla wolontariuszy pracujących w Radosnym Świetlicobusie.
 • 1482 zł 15 gr. – obsługa laboratoryjna budowy ul. Jaśminowej w Ostrołęce –  LAB-TECH, Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane sp.j. Michał Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski w Łomży.
 • 1476 zł – przegląd separatorów substancji ropopochodnych w sieci kanalizacji deszczowej – AWAS – Servis spółka z o.o. w Warszawie.
 • 1300 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul.Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap”  – Tadeusz Piotrowski.
 • 1100 zł – przejazd młodzieży ze Szkoły Promocji Zdrowia w Ostrołęce na Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia w Ciechanowie.
 • 1045 zł 50 gr –  opracowanie aktualizacji planu inwestycyjnego dla Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego pn. „Zrównoważony rozwój miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności jego potencjału: gospodarczego, społecznego i środowiskowo-rekreacyjnego” –  Biuro Doradcze Joanna Olszewska w Ostrołęce.
 • 1000,00 zł – realizacja działań pod nazwą „Nie pijemy, nie palimy, ale dobrze się bawimy” – dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostrołęce.
 • 800 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej urządzeń elektrycznych i energetycznych przy budowie ul. Jaśminowej w Ostrołęce.
 • 600 zł – dofinansowanie organizacji X edycji festynu szkolnego ,,My Twoją Szansą” w Zespole Szkół nr 5.
 • 507 zł 25 gr – zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych podczas festynu z okazji Językowego Dnia Dziecka pod hasłem „Pomagamy Natalii”.
 • 500 zł  – cykl przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w ramach Miejskiego Dnia Szkoły bez Przemocy.
 • 200 zł – zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce antynikotynowej, które odbyły się w dniu Światowego Dnia Bez Papierosa.
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.