Zakończenie roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej

Zakończył się rok akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Szkoła ta prowadzi głównie studia podyplomowe. Urzędnicy podwyższają na niej swoje kwalifikacje.

Źródło zdjęcia: Urząd Miejski w Ostrołęce

„Rok akademicki trwa rok” – informuje Urząd Miejski w Ostrołęce, „i składa się na niego dziesięć zjazdów weekendowych”. Studia podyplomowe w tym roku ukończyło 87 słuchaczy.

– Z najwyższym uznaniem patrzę na osoby takie jak państwo. Jesteście osobami z wyższym wykształceniem, bardzo obciążeni obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, ale myślę że należycie do tej najbardziej wartościowej części naszego społeczeństwa. Do osób, które wiedzą że zdobywanie wiedzy jest wartością samą w sobie – podsumowała miniony rok akademicki dr Elżbieta Łojko, rektor WSAP.

Uroczystość rozdania dyplomów obserwował m.in. prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.