Zabytki na Kurpiach z dofinansowaniem

Kościół w Kadzidle. Autor zdjęcia: Robrobx CC BY SA 3.0

Osiem parafii z Ostrołęki i powiatu otrzyma dofinansowania z województwa mazowieckiego na konserwację i renowację zabytkowych budynków oraz równie zabytkowych ruchomości.

Przyznanie dofinansowań zatwierdził Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji 22 maja. W naszym regionie dotacje zostały przyznane na następujące przedsięwzięcia:

  • prace konserwatorskie przy elewacji, remont cokołu oraz stolarki okiennej i drzwiowej w kościele p.w. Ducha Świętego w Kadzidle – dofinansowanie 130 tys. zł;
  • remont elewacji ściany szczytowej i wymiana dachu wraz z elewacjami nad prezbiterium i zakrystiami w kościele parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja AP w Baranowie – dofinansowanie 120 tys. zł;
  • renowacja kolekcji zabytkowych feretronów w Bazylice Mniejszej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu – dofinansowanie 60 tys. zł;
  • prace konserwatorskie przy pokryciu dachowym w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Dąbrówce – dofinansowanie 50 tys. zł;
  • prace konserwatorskie przy pokryciu dachowym w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce i budynku dzwonnicy – dofinansowanie 130 tys. zł;
  • prace remontowo-konserwatorskie dachu nawy głównej i zakrystii kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – dofinansowanie 130 tys. zł;
  • prace budowlane przy dachu oraz elewacji – zabytkowego drewnianego kościoła w Łysych – dofinansowanie 100 tys. zł;
  • wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji zabytkowego budynku Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Czarni – dofinansowanie 70 tys. zł.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego:

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te środki będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Ponadto za środki z budżetu Mazowsza będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.