Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce partnerem ZUS

Wspólne projekty badawcze, konferencje naukowe, doradztwo i praktyki studenckie – to tylko niektóre korzyści wynikające z podpisanego porozumienia. Władze uczelni uwzględnią także wyniki olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w przyszłych rekrutacjach na studia.

zus-wsap-19-10-2016Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściśle współpracuje ze środowiskiem naukowym. 19 października ostrołęcka Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zyskała status partnera ZUS. Tego dnia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, oraz Rektor uczelni, dr Elżbieta Łojko, uroczyście podpisały porozumienie o nawiązaniu współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.

Stan wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w naszym społeczeństwie jest niski. Polacy nie zdają sobie zazwyczaj sprawy, że nasze obecne decyzje zawodowe wpływają m.in. na wysokość przyszłych świadczeń. ZUS stawia więc na edukację. Dzisiejsze porozumienie to ważny krok w stronę poznania systemu ubezpieczeń społecznych przez przyszłych pracodawców i pracowników – mówi Prezes ZUS.

Podpisanie umowy i partnerstwo uczelni z ZUS otwiera przed naszymi instytucjami nowe możliwości współdziałania. Szczególnie cieszy mnie fakt, że dzięki porozumieniu nasi studenci będą mogli odbywać w ZUS różnego rodzaju praktyki i staże. Uzupełnienie wiedzy teoretycznej, którą otrzymują na zajęciach, o praktyczne umiejętności zdobyte w ZUS, podniesie ich wartość na rynku pracy. Liczymy także na to, że pracownicy ZUS z naszego regionu będą aktualizować swoją wiedzę i podnosić kwalifikację na studiach podyplomowych organizowanych przez nasza uczelnię – dodaje Rektor uczelni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie skupia się jedynie na studentach, przygotował bowiem i realizuje specjalne projekty edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. „Projekt z ZUS” i „Lekcje z ZUS”, bo o nich mowa, to ciekawa forma przyswojenia wiedzy, która „przydaje się” w życiu. Umowy ZUS zawierane z uczelniami wyższymi są ważnym elementem nowej polityki Zakładu. Jej kompleksowości dowodzi m.in. fakt, że zwycięzcy olimpiady wiedzy, realizowanej w ramach „Lekcji z ZUS”, mogą liczyć na preferencyjne traktowanie przy rekrutacji na studia na wybranych uczelniach wyższych – od dziś także na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Władze uczelni zdecydowały się także dodatkowo nagrodzić laureatów olimpiady – zwycięzca nie zapłaci czesnego za I semestr studiów, a zdobywcy II i III miejsca otrzymają 50% zniżkę na naukę w tym okresie.

Piotr Olewiński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa mazowieckiego

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.