Wystawiali wesele, śpiewali z Chińczykami i trzymają się mocno

Wielopokoleniowy zespół ludowy Carniacy z Czarni został uhonorowany w tym roku Nagrodą Marszałka Mazowieckiego. Wręczenie nagrody odbyło się na uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym w Płocku w poniedziałek 6 listopada.

– Gratuluję wam Carniacy i dziękuję za współpracę. Jestem zaszczycony, że mogę już 32 lata prowadzić ten zespół.Dzięki wam kultura kurpiowska jest pielęgnowana, popularyzowanna i krzewiona – obwieściił szef artystyczny zespołu Witold Kuczyński., dziękując jednocześnie Aldonie Kuciej ze starostwa powiatowego w Ostrołęce za przygotowanie wniosku a staroście otrołęckiemu i wójtowi gminy Czarnia za złożenie wniosku o nagrodę.

Carniacy pojechali do Płocka, nagrodę odebrali, zagrali i zaśpiewali. Witold Kuczyński udostępnił zaś garść informacji i dokonaniach zespołu. Dość obfita to garść, ale warto uważnie przeanalizować uzasadnienie do wniosku o nagrodę, bo to historia ludzi nie tylko obdarzonych talentem, ale i niezwykle pracowitych artystycznie.

Uzasadnienie wniosku do kapituły nagrody marszałka mazowieckiego

Jest to jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych na terenie województwa mazowieckiego. Powstał w 1935 r. z inicjatywy Związku Strzeleckiego przy świetlicy gminnej w Czarni, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, region Kurpie Zielone. Pierwszy występ zespołu w 15-osobowym składzie odbył się w Grodnie 7 listopada 1935 r. wtedy zespół pokazał widowisko pt. „Wesele Kurpiowskie”.

Obecnie zespół jest trzypokoleniowy i liczy 58 członków oraz 6 osobowa kapela w tradycyjnym składzie tj. harmonia pedałowa, harmonie rozciągane, skrzypce, basetla i bębenek.

Carniacy w czasie gali wręczania nagród | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Zespół działa przy Zespole Szkół w Czarni. Jednostką patronującą jest Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec” w Czarni, którego zespół jest członkiem zbiorowym. W roku 2015 zespół obchodził jubileusz 80 lecia działalności

W gminie nie ma domu kultury. Jest to najmniejsza gmina na Kurpiowszczyźnie o najniższym budżecie. Zespół działa bez etatów i bez stałych dochodów jednak jego osiągnięcia są znaczące dla regionu, Mazowsza i kultury ogólnonarodowej.

Carniacy odbierają nagrodę | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Zespół nagrał 8 płyt: 1. „Wesele Kurpiowskie” – ponad trzygodzinne słuchowisko z dialogami i gwarem weselnym, pieśniami, muzyką i odgłosami natury. Do płyty dołączony jest scenariusz wesela i album z rysunkami przedstawiającymi sceny z wesela. 2. „Od Bozego Narodzenia do Zielganocy” – nagrane zapomniane zwyczaje prezentacji „Króla Heroda”, „Chodzenia z gwiazdą”, pastorałki kurpiowskie, kurpiowskie pieśni pasyjne, zwyczaj „Chodzenia z krzyżem” i „Oblewki Zielganocne”. 3. „Hej, jegody jegodziny”, 4. „A w tej Carni, w ładnej wsi”, 5. „Na Carniańskam Polu” – Kapeli Brata Zenona, 6. „Pieśni Pogrzebowe na Kurpiowszczyźnie” wydane przez TUL, 7. „Pieśni z Puszczy” – nagrania śpiewaków i muzykantów ludowych z gminy Czarnia, którzy zdobyli nagrody na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych, 8. „Kurpiowskie kolędowanie”.

Nagrał 15 filmów do TVP promujących kulturę regionalną i walory województwa mazowieckiego kilkakrotnie emitowanych na ogólnopolskiej antenie.

Gala odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Przy zespole działa teatr obrzędowy, kabaret, soliści i grupy śpiewacze, które były laureatami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich min. 4 Złote Baszty na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, trzykrotny zwycięzca Mazowieckiego Przeglądu Teatrów obrzędowych i pięciokrotny laureat Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, 4 Wielkie Spinki Góralskie z Bukowiny Tatrzańskiej, I miejsce na Mazowieckim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Karniewie.

Zespół prowadzi Szkołę Muzykantów Ludowych. Do tej pory wykształciliśmy 101 młodych muzykantów ludowych, grających na harmoniach pedałowych, skrzypcach, ligawkach, bębenkach i na instrumentach dętych, co zaowocowało działalnością wiejskiej orkiestry dętej w Czarni i 5 kapelami ludowymi.

Carniacy uchodzą za autentycznych ludowych artystów bez zmanierowanie i niepotrzebnego zadęcia | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Przy zespole działa jedyna na Kurpiowszczyźnie kapela folkowa pn. „Kapela Brata Zenona”, która nagrała 3 płyty wraz z muzykami z zespołu Enej z Olsztyna a obecnie jest w trakcie nagrywania płyty z „Kapelą ze Wsi Warszawa”,
Realizuje projekty unijne, uczestniczy w różnych festiwalach folklorystycznych na Kurpiowszczyźnie i na Mazowszu będąc częstokroć ich laureatem. Jest organizatorem i animatorem życia społeczno-kulturalnego w swojej gminie i w regionie. Zespół realizował m.in. projekt „Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie”, w ramach którego odwiedziliśmy 8 krajów Południowej Europy prezentując swoje stroje, folklor i sztukę ludową.

Dyplom otrzymany w dobrym towarzystwie to rzecz wielka | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Ma opracowane 24 widowiska obrzędowe do prezentacji na każdą okazję i porę roku. Jest to bogata oferta repertuarowa, która wymaga wielkiego wysiłku i zaangażowania oraz dużo pracy społecznej. Najważniejsze z nich to: na okres Bożego Narodzenia 3 widowiska – „Chodzenie z gwiazdą”, „Król Herod”, kolędy i pastorałki kurpiowskie, na Wielki Post i Wielkanoc – „Postny wykup”, „Oblewki kurpiowskie”, Kurpiowskie pieśni pasyjne, spektakl o przemijaniu i śmierci „Jest drabzina do nieba”. Ponadto może wystawić takie widowiska jak: „Na łowy”, „Miodobranie Kurpiowskie”, „Weselne jercowanie”, „Zapust”, „Niedzielna pasionka”, „Marcinka”, „Dożynki po kurpiowsku”. Przez cały rok części wesela kurpiowskiego – „Rajby”, „Prześpiewywanie przy bramie”, „Rozpleciny”, „Wyprowadziny”, „Oczepiny”, „Kupiec”, „Przenosiny”, suita kurpiowska oraz spektakl obrzędowy „Życie Puszczańskie Kurpiów”.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk z laureaatami | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Za większość ww. widowisk zespół zdobył tytuł laureata na festiwalach i przeglądach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Był. m.in. pięciokrotnym laureatem na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie oraz trzykrotnym zdobywcą I miejsca na Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Wiejskich im. Wojciecha Siemiona.

W uzasadnieniu do wniosku o nagrodę ważne były zasługi Carniaków dla województwa mazowieckiego | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

Oto zestawienie najważniejszych osiągnięć zespołu ostatniego ćwierćwiecza, które w sposób szczególny przyczyniły się do popularyzacji folkloru kurpiowskiego, promocji naszego regionu i woj. mazowieckiego:

1991 – Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych w Ostrołęce – I miejsce,

1993 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – „Złota baszta” w śpiewie grupowym kobiet,

1993 – Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Krakowie – I miejsce w tańcu ludowym,

Od 32 lat szefem artystycznym zespołu jest Witold Kuczyński | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

1994 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – I miejsce, zaś Witold Kuczyński z synem Cezarym w kategorii „Duży – Mały” zdobyli prestiżową nagrodę „Burczybasa”,

1994 – II Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski w Rajczy. W konkurencji występ artystyczny nasz zespół na 18 województw biorących udział w tej imprezie zdobył I miejsce,

Broda zdobi Kurpia | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

1995 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – „Złota baszta” w śpiewie grupowym mężczyzn, zaś Szczepan Żęgota z Rutkowa z uczniem Cezarym Kuczyńskim z Czarni w kategorii „Duży – Mały” zdobyli nagrodę I programu TVP „Swojskie Klimaty”, była to nagroda pieniężna oraz uczestnictwo w nagraniu programu TVP „Swojskie Klimaty”,

1995 – Koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie z widowiskiem obrzędów i pieśni weselnych,

1995 – Nagranie filmu do TVP pt. „Ty o lesie ciągle marzysz”,

Wielopokoleniowy zespół Carniacy dzieli się na kilka podgrup | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

1998 – Wystawienie spektaklu w Puszczy Kurpiowskiej „Jak Kurpie do Betlejem przez Puszczę Zieloną wędrowali”,

1999 – Uczestnik Centralnego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie – laureat i zwycięzca ogólnopolskiego konkursu – „Bliżej teatru”,

Trzy męskie głosy | | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2000 – Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Folklorystycznych w Baranowie – I miejsce,

2000 – I Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych w Kadzidle – I i III miejsce,

2000 – XXXIV Ogólnopolskie „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej – I m. i „Złota Spinka Góralska”,

2000 – Nagroda im. Oskara Kolberga dla grup śpiewaczych,

2000 – Mazowiecki Przegląd Działalności Artystycznej Zespołów Wiejskich w Płocku – cztery I miejsca w kategorii grup śpiewaczych, teatru obrzędowego, kabaretu i kapeli ludowej,

Gala wręczenia nagród odbyła się 6 listopada | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2001 – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych w Batorzu k. Lublina – III miejsce,

2001 – Koncert w Sali Kolumnowej w kancelarii Premiera RP – Ogólnopolski Sejmik „Jak wychowywać”,

2001 – IV Akcja Teatralna „AZYL” w Teatrze Studio w Warszawie – wystawienie widowiska pn. „Wesele Kurpiowskie”,

2001 –Teatr Polski w Warszawie – wystawienie spektaklu pt „Wielkanoc na Kurpiach” w reż. Sł. Konarzewskiego,

Carniacy nagrodę odebrali, zagrali, zaśpiewali i zatańczyli | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2002 – Międzynarodowy Festiwal Zespołów Obrzędowych w Sokołowie Podl. – III nagroda,

2002 – Ogólnopolski Festiwal Obrzędów Weselnych w Węgrowie – I m. i „Statuetka Boryny”,

2002 – Mazowiecki Przegląd Kabaretów Wiejskich w Karniewie – I miejsce,

Carniacy w towarzystwie pozostałych laaureatów | | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2003 – Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych w Węgorzewie – I miejsce,

2003 – XXII Mazowieckie Zapusty w Gradzanowie – tytuł najlepszego zespołu obrzędowego na Mazowszu,

2003 – II Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim – I m. grup śpiewaczych,

2003 – Ogólnopolski Fest. Kapel i Śpiew. Lud. w Kazimierzu – I i II m. solistów, III m.- gr. śpiew., laur. w kat. Mistrz i Ucz.,

| Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2004 – Europejska Biesiada Weselna w Węgrowie – II miejsce,

2004 – Międzynarodowy Festiwal Zespołów Obrzędowych w Sokołowie Podl. – II miejsce,

2004 – Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych w Kadzidle – III m.,

2004 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – III m. grupy śpiewaczej, I i III m. w kategorii Mistrz i Uczeń oraz koncert gościnny z widowiskiem „Przenosiny”,

| Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2005 – Gala wręczania „Kurpików” w Ostrołęce – zespół otrzymał nagrodę Prezesa Związku Kurpiów w Ostrołęce,

2005 – XXIII Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – nagroda główna w kat. solistów, grupa śpiewacza chłopców – nagroda główna, Stanisław Zyśk – nagroda główna w kat. solistów, dziewczęta oraz kobiety z Bandyś – III miejsca w kat grup śpiewaczych,

2005 – Udział zespołu na XX Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii w Niemczech – koncerty, spotkanie z papieżem i prymasem Polski,

Do domu zabrali nieco mniejszą statuetkę, ale ta ładnie prezentuje się na zdjęciu| Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2006 – Nagranie do TVP pr. Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego kilkakrotnie emitowane na antenie ogólnopolskiej,

2006 – XXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – solista i grupa śpiewacza – nagrody główne,

2006 – Koncert gościnny na Międzynarodowym Festiwalu Wielu Kultur w Szczytnie,

Carniak z Wawrzyniokami z Glinianki – również laureatami Nagrody Marszałka | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2007 – XXV Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych w Węgorzewie – I nagroda w kategorii widowisk tradycyjnych za „Króla Heroda” , W. Kuczyński nagrodzony za scenariusz i reżyserię,

2007 – II Regionalny Przegląd Widowisk – przedstawiających fragmenty życia dawnych Kurpiów w Lelisie – Carniacy zdobywają I miejsce za widowisko pt. „Król Herod”,

2007 – XXV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne – międzypowiatowy konkurs śpiewu ludowego w Ostrołęce – solista – I m., grupa śpiewacza kobiet z Bandyś – III m., grupa chłopięca z Czarni – II m.,

2007 – VI Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz. – Grupa kobiet z Bandyś – I m, Szczepan Żęgota – I m, Stanisław Zyśk – II m, Grupa chłopców z Czarni ze St. Zyśkiem – I m,

2007 – Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych w Węgrowie – Nagroda za bardzo dobre posługiwanie się gwarą, dynamikę zaśpiewu ludowego, autentyczność i szacunek dla własnego regionu, Krzysztof Podbielski – nagroda za bardzo dobre wykonanie śpiewu kurpiowskiego. Nagranie do TVP,

2007 – „Mazowieckie Klimaty” – Koncerty laureatów mazowieckich i ogólnopolskich przeglądów i festiwali w Warszawie – wręczenie III nagrody za „Króla Heroda” dla zespołu z Mazowieckiego Przeglądu Widowisk Obrzędowych, koncert zespołu. W. Kuczyński prowadził koncert laureatów,

2007 – 41 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – Grupa śpiewacza chłopców ze St. Zyśkiem – I m, grupa śpiewacza dziewcząt z Antoniną Deptułą – II m, solista – III m, grupa śpiewacza kobiet z Bandyś – II m, zespół „Carniacy” w koncercie gościnnym wystawił „Rajby”, ponadto obsługiwał mszę świętą transmitowaną bezpośrednio przez TV Polonia,

2007 – Projekt unijny „Folklor 2007 – miłość ludowa” w Teatrze Montownia w Warszawie – Zespół przedstawia całe wesele kurpiowskie wg scenariusza i reżyserii W. Kuczyńskiego,

2007 – Międzynarodowy Festiwal Śpiewu, Muzyki i Gawędziarstwa w Bukowinie Tatrzańskiej – zdobyliśmy dwie najważniejsze nagrody – „Wielkie Spinki Góralskie”, które otrzymali: Stanisław Zyśk z Długiego – zwycięzca w konkursie śpiewaków ludowych oraz Witold Kuczyński – zwycięzca w konkursie mowy starosty weselnego.
Ponadto grupa śpiewacza kobiet z Bandyś zdobyła II miejsce w konkursie grup śpiewaczych dorosłych, grupa młodzieżowa chłopców z Czarni – II miejsce w konkursie śpiewu drużbów weselnych [w tej kategorii nie przyznano I miejsca] oraz dziecięca grupa dziewcząt z Czarni – III miejsce w konkursie śpiewu,

W foyer – na ludowo | | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2008 – Do Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” przyjechała z Warszawy komisja V Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych, aby ocenić widowisko teatralne pt. „Rajby” wg scen. i reż. W. Kuczyńskiego. Koncert w Łazienkach Królewskich z racji zdobycia I m. i tytułu Laureata,

2008 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – W kategorii solistów młodzieżowych – I m., w kat. solistów dorosłych – nagroda główna, w kat. grup śpiewaczych młodzieżowych – Carniacy – II m., w kat. grup śpiewaczych dorosłych – Bandysionki – I m. a Czarnia – III m.,

2008 – Mińsk Maz. – Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – w kategorii dorosłych grup śpiewaczych I m. zdobyła grupa kobiet z Bandyś. W kategorii solistów dorosłych – I miejsce Marianna Bączek z Bandyś. W kategorii prezentacji instrumentów pasterskich – Witold Kuczyński I miejsce,

2008 – Ogólnopolski Festiwal Obrzędów Weselnych „Regiony Europy” w Węgrowie – I m. za widowisko pt.„Rajby”,

2008 – XXXV Międzywojewódzki Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Stoczku Łukowskim – kwalifikacja do sejmiku centralnego w Tarnogrodzie. Wręczenie medalu „Za zasługi dla kultury teatralnej” dla w. Kuczyńskiego,

2008 – XXV Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie – Prezentowanie spektaklu pt. „Rajby” wśród 12 najlepszych w Polsce teatrów wiejskich,

Młodzież z Carniaków a akcji artystycznej | | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2009 – Ogólnopolski Festiwal Grup Kolędniczych – Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej – „Spinka Góralska”.

2009 – Nagranie filmu do I programu TVP pt. „Taki pomysł” – kilkakrotnie emitowany na antenie ogólnopolskiej,

2009 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – I miejsca w kat. Solistów, Grup śpiewaczych dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych. Ponadto młoda kapela II miejsce,

2009 – Mińsk Maz. Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – w kategorii dorosłych grup śpiewaczych I i II m., dziewczęta w kat. Mistrz i uczeń – I m., solista – I m. Nominacje na festiwal ogólnopolski do Kazimierza,

2009 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – I miejsce w kat. śpiewu solowego oraz wyróżnienie w kat. grup śpiewaczych,

2009 – Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych w Warszawie – I miejsce za widowisko pt. „Do ślubu Marysiu”,

Bankiet i śpiew | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2010 – Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędowych w Lelisie – I miejsce za obrzęd „Do ślubu Marysiu”,

2010 – Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz. – grupa śpiewacza z Bandyś – I m., Solistka – I m., Mistrz Z. Gut z dziewczynami – I m., Mistrz St. Zyśk z kapelą – nagroda główna, Kapela – III m.,

2010 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – Złota Baszta – M. Bączek z Bandyś,

2010 – Obchody 75 lecia zespołu – nagranie 3 płyt CD i tourne zagraniczne w ramach projektu FIO „Promocja Kultury Kurpiowskiej w Europie”,

2010 – Medal Marszałka Woj. Mazowieckiego Pro Mazovia za zasługi dla woj. Mazowieckiego,

Carniacy pokazali też,. że taniec to nie tylko obowiązek służbowy, ale i przyjemność – po oficjalnej uroczystości | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2011 – Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych w Lelisie – I m. za widowisko pt. „Życie puszczańskie Kurpiów”,

2011 – Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz. – grupa śpiewacza z Bandyś – I m., grupy z Czarni II i III m., Mistrz W. Kuczyński z chłopcami – I m., instrumentalista I i II m,

2011 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – I, dwa II i III m za śpiew grupowy, I m. solista,

2011 – Ogólnopolski Festiwal Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie – I m. zespół taneczny, trzy II m. i III m. za śpiew grupowy, II m. za gawędę ludową, dwa I m. solistów instrumentalistów,

2011 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – I, II, III grup śpiewaczych, III m. solisty muzykanta oraz laureaci konkursu Duży – Mały w kat. Grup śpiewaczych i muzykantów ludowych,

Do tańca Kurpianki porwali marynarze wiślani z Płocka | | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2012 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – konkurs międzypowiatowy – grupa śpiewacza chłopców – I m., grupa śpiewacza dziewcząt – II m. solistka – I m., grupa śpiewacza mężczyzn – I m.,

2012 – XI Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz – I m. – Gut Zofia z uczennicami i nominacja na festiwal ogólnopolski, I m. – solista C. Kuczyński i nominacja, I miejsca mężczyźni z Czarni i kobiety z Bandyś, II m. – Kapela Rydlów, I m. – K. Samsel i A. Szydlik jako młodzi muzykanci, II m. – solistka, I m – W. Kuczyński z chł. w kat. mistrz i uczeń,

2012 – Orientalna Biesiada Weselna w Węgrowie – festiwal ogólnopolski „Carniacy” nagrodzeni za widowisko pt. „Kupiec”, Kapela kurpiowska – II m. w kat. potraw weselnych – II m. Nagranie do telewizji polskiej i chińskiej wraz z artystami chińskimi,

2012 – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie – I miejsca męska grupa śpiewacza z Czarni i kobieca z Bandyś, dziewczęta – II m., chłopcy – III m., soliści – I, II, III m., harmoniści – I m. i III m., zespół taneczny II m., gawędziarz – II m.,

2012 – Nominacja „Carniaków” jako jedynego zespołu z terenu Mazowsza z Międzywojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim do Centralnego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej do Tarnogrodu,

2012 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – I m. grupa śpiewacza w kat. Mistrz i Uczeń, I i III m. soliści. W. Kuczyński prowadzi koncerty konkursowe.

2012 – Orzyskie Spotkania Folklorystyczne w Orzyszu. Międzywojewódzki przegląd śpiewaków i muzykantów ludowych: Grupy śpiewacze: męska z Czarni I m. i kobieca z Bandyś – II m. Solista W. Kuczyński – I m., A. Deptuła – III m., K. Samsel na harmonii pedałowej – I m., solistka W. Mróz – III m., W kat zespołów tanecznych „Carniacy” – I m. Ponadto gościnnie wystąpił z koncertem zespół „Carniacy” z „Kupcem” i KBZ,

2012 – XVI Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych w Lelisie K. Samsel – harmonia – I m. M. Samsel – harmonia – III m. P. Samsel – skrzypce- wyróżnienie.

2012 – Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie – „Carniacy” jako finaliści przedstawiają widowisko pt. „Kupiec”. Otrzymali nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2012 – Finałowy koncert IX Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych w Warszawie – „Carniacy” zajmują II miejsce za widowisko obrzędowe pt. „Kupiec”.

O nagrodę dla Carniaków wnioskowali zgodnie wójt gminy Czarnia i starosta ostrołęcki. Na zdjęciu wicestarosta Krzysztof Parzychowski | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2013 – Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych w Lelisie – Carniacy zajmują I m. za wid. pt. „Kupiec”.

2013 – Nagranie płyty CD śpiewaków ludowych z gminy Czarnia, współpraca z zespołem Enej.

2013 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – przegląd międzypowiatowy śpiewaków i muzykantów lud. – I m M. Bączek, III m. kapele Rydlów i Matysków oraz wyróżnienie kapela Samslów, I m. dziecięca „Bandysie”, młodzieżowa „Czarnia” i dorosła grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni, II m. grupa śpiewacza kobiet z Bandyś.

2013 – XII Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz. – I m. grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni, III m. kapela Rydle, II m. w kat. Mistrz i Uczeń – A. Deptuła i Cykozionki, 8 wyr. w różnych kateg.

2013 – Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – I m. Mistrz Witold Kuczyński z chłopięcą grupą śpiewaczą „Bartuś” z Czarni. W. Kuczyński prowadzi koncerty.

2013 – Orzyskie Spotkania Folklorystyczne w Orzyszu – I m. grupa dziewcząt i grupa chłopców, II m. Zespół taneczny i solista W. Kuczyński i solista młody Kamil Mróz, III m. Kapela „Samsle”.

2013 – 50 Jubileuszowy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Żywcu, Makowie Podhalańskim i w Oświęcimiu – Koncert zespołu Carniacy, KBZ i kapel lud. Para Karolina Samsel i Kamil Rydel wybrana została najpiękniejszą parą TKB.

2013 – XVII Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych w Lelisie – Karol Samsel – harmonia ped – I m.

2013 – Uroczysta gala Jubileuszu X lecia Mazowieckiego Festiwalu Teatrów obrzędowych w PME w Warszawie – Zespół „Carniacy” w ciągu 10 lat brał udział w festiwalu 5 krotnie zdobywając III, II i trzy razy I miejsce. Zespół otrzymał na gali pamiątkowy dyplom oraz dał koncert.

| Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2014 – Koncert finałowy regionalnego Przeglądy Kolęd i Pastorałek w Baranowie – Grupa śpiew. Chł. – finalista.

2014 – Nagranie materiału na trzecią płytę KBZ.

2014 – IX Regionalny Przegląd Widowisk Przedstawiających Fragmenty z Życia Dawnych Kurpiów w Lelisie – Zespół „Carniacy” za wid. pt. „Król Herod” – I m., Grupa Kolędnicza „Bartuś” za wid. pt. „Chodzenie z gwiazdą” – III m.

2014 – XXXI Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – międzypowiatowy przegląd śpiewu i muzyki kurpiowskiej – K. Mróz – I m. śpiew solowy kat. dzieci, gr. śpiewacza dziewcząt „Bandysionki” – II m, W. Kuczyński i C. Kuczyński – I miejsca w kat śpiewu solowego odpowiednio w kat. seniorów i młodzieży.

2014 – XIII Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz – Grupa śpiewacza dziewcząt „Bandysionki” z mistrzynią B. Świder – „Złote nuty” i nominacja z woj. mazowieckiego na festiwal krajowy. W kategorii śpiewu solowego – Z. Gut – II m. a A. Deptuła – III m. Kapela „Jonusie” – „Brązowe nuty”.

2014 – XXV Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu – regionalny przegląd śpiewu i muzyki kurpiowskiej – Śpiew – Rutkozionki – II m. Cykozionki – II m. Bandysionki – I m. Carniacy – I m. Zespoły taneczne – Carniacy i Bartuś – I miejsca. Soliści – K. Mróz – II m. W. Kuczyński – I m. W. Mróz – I m. 2014 – XI Mazowieckie Majowe Muzykowanie w Watkowie k/ Ciechanowa – Kapela ludowa z zespołu „Jonusie” – I m.

2014 – IX Orzyskie Spotkania Folklorystyczne w Orzyszu. Międzywojewódzki Przegląd Śpiewaków i Muzykantów Ludowych – Grupy śpiewacze: dwa I miejsca, w kat zespołów tanecznych „Carniacy” – II m.,

2014 – 50 Jubileuszowy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Żywcu, Makowie Podhalańskim i w Oświęcimiu – Koncerty zespołu Carniacy i kapel ludowych. Para Karolina Samsel i Kamil Rydel wybrana została najpiękniejszą parą TKB.

2014 – XVII Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych w Lelisie – Karol Samsel – harmonia pedaowa – I m.

2014 – Uroczysta gala Jubileuszu X lecia Mazowieckiego Festiwalu Teatrów obrzędowych w PM E w Warszawie – Zespół „Carniacy” w ciągu 10 lat brał udział w tym festiwalu 5 krotnie zdobywając III, II i trzy racy I miejsce.

| Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2015 – Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych w Lelisie – I miejsce za widowisko pt. „Przenosiny”.

2015 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – międzypowiatowy przegląd śpiewu i muzyki ludowej – soliści śpiew. dzieci – I m. i II m., kat. młodzież. – II m., kat. seniorów – I m. Grupy śp. dzieci – I m. – dziew. „Rutkozionki”, kat. młodzież. – I m. dziewczyny „Carnionki”, II m. dziewczyny „Bandysionki”, kat. dorosłych – I m. mężczyźni z Czarni. Kapele – I m. kapela „Matyski” z Czarni. Koncert gościnny z widowiskiem pt. „Przenosiny”.

2015 – XXVI Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu – regionalny przegląd śpiewu i muzyki kurpiowskiej – Soliści dzieci: – II m. Soliści młodzież: – III m. Seniorzy: – I m. i II m. Zespoły taneczne dzieci: Carniacy – I m. Grupy śpiewacze dzieci: Rutkozionki – I m., młodzież: Carnionki – I m., dorośli: Mężczyźni z Czarni – I m., kapele: Jonusie z Czarni – II m., młodzi instrumentaliści: – II m.

2015 – Ogólnopolski Festiwal Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie – dorosłe grupy śpiewacze – mężczyźni z Czarni II m., dziewczęta z Czarni III m. Dziecięce grupy śpiewacze – „Bandysionki” II m., „Rutkozionki” III m. Zespół „Carniacy” zdobył III m. w tańcu zespołowym. Wśród solistów śpiewaków dorosłych 2 pierwsze i jedno drugie miejsce. Nasi instrumentaliści w kat. dorosłych i młodych zdobyli I nagrody. Nasza młoda kapela „Jonusie” zdobyła III nagrodę rywalizując z kapelami dorosłych.

2015 – Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie – laureat za dwa widowiska obrzędowe. 2016 – XI Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych w Lelisie – I i II miejsce za dwa widowiska Bożonarodzeniowe. 2016 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce – w kat. grup śpiewaczych – I m. grupa mężczyzn z Czarni, II m. grupa dziewcząt. W kat. solistów – I m. i II m. W kat. Mistrz i Uczeń – I m. 2016 – Regionalny Przegląd Śpiewu i Muzyki Kurpiowskiej „Jarmark Kurpiowski” w Myszyńcu – Zespół nasz odniósł wielki sukces ponieważ zdobyliśmy 5 pierwszych miejsc w różnych kategoriach wiekowych i artystycznych, 2016 – Wycieczka zespołu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli – Belgia – zwiedzanie – koncert zespołu w Parlamencie Europejskim. 2016 – Ogólnopolski Festiwal Teatrów Wiejskich „Zwyki” w Teatrze Polskim w Warszawie – „Carniacy” jako laureat pokazują widowisko weselne. Dyr. teatru A. Seweryn złożył zespołowi specjalne życzenia z okazji jubileuszu zespołu, 2016 – 50 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – W. Kuczyński, kier. zespołu otrzymuje nagrodę specjalną Basztę honorową za całokształt pracy w kulturze regionalnej i pomoc w organizowaniu festiwalu,

Statuetka dotarła pod strzechy | Źródło zdjęcia: profil społecznościowy Witolda Kuczyńskiego

2016 – XII Orzyskie Spotkania Folklorystyczne w Orzyszu. Międzywojewódzki Przegląd Śpiewaków i Muzykantów Ludowych – zespół „Carniacy” za taniec I m, W. Kuczyński jako solista śpiewak – I m.,

2016 – Organizacja 30 Jubileuszowych Niedzielnych Spotkań z Historią i Folklorem w Czarni – koncert „Carniaków” z nowym widowiskiem weselnym,

2016 – Udział „Carniaków” w Konferencji nt. „Rola kultury ludowej w społecznościach lokalnych” w Senacie RP, zespół otrzymał od Marszałka Senatu „Orła Senackiego” za wielkie zaangażowanie w krzewienie i popularyzację kultury ludowej

2017 – Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych „Darcie pierza” w Lelisie – „Carniacy” – I m. za widowisko weselne,

2017 – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce. Międzypowiatowy Przegląd Folklorystyczny – Grupa mężczyzn z Czarni – I m., Grupa „Rutkozionki” – II m., solistka – I m. i nominacja do Kazimierza, Mistrz i Uczeń W. Kuczyński i Sz. Ropiak – I m. i nominacja do Kazimierza. Zespół pokazał gościnnie widow. obrzędowe „Do ślubu Marysiu”,

2017 – „Jarmark Kurpiowski” w Myszyńcu. Regionalny Przegląd Folklorystyczny – Solista – I m., Grupa śpiewacza dziewcząt – II m., Grupa śpiewacza mężczyzn – II m., Taniec zespołowy „Carniacy” – I m.,

2017 – Międzywojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Orzyszu – grupa kobiet z Czarni w kat. śpiewu – I m., kat. zespołów tanecznych „Carniacy” zdobyli II miejsce, w kat. solistów śpiewaków W. Kuczyński zdobył I miejsce a w kat. solistów młodych Szymon Ropiak I m w śpiewie a jego brat Radek grając na harmonii pedałowej – II m.

2017 – grupy śpiewacze z zespołu „Carniacy” uczestniczyli w nagraniach w studiu im. A. Osieckiej radiowej Trójki wraz z „Kapelą ze Wsi Warszawa”. Promocja płyty i wspólny koncert 27. 09 w Warszawie na „Skrzyżowaniu kultur”. Nagrywaliśmy też film do „Mazowieckiego Szlaku Tradycji”,

2017 – 1 – 3. 09. III Ogólnopolski Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej – Grupa mężczyzn z zespołu „Carniacy” zdobyli I m. a para taneczna – III m.

Posiadane nagrody, wyróżnienia, odznaczenia: Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” z Czarni został uhonorowany odznaką zbiorową „Za zasługi dla woj. ostrołęckiego”, Statuetką Kurpika, Medalem Marszałka Woj. Mazowieckiego „Pro Mazovia” za zasługi dla woj. Mazowieckiego, Medalem Adama Chętnika”, Medalem Oskara Kolberga – grupy śpiewacze z zespołu. Członkowie zespołu zdobyli także 4 Złote Baszty na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Statuetkę Boryny na Europejskiej Biesiadzie Weselnej w Węgrowie, 4 Wielkie Spinki Góralskie na Międzynarodowym Festiwalu Kapel, Śpiewaków Ludowych i Gadek Ludowych w Bukowinie Tatrzańskiej. 5 statuetek laureata z Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, 3 statuetki za pierwsze miejsca w Mazowieckim Festiwalu Zespołów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona. Zespół jest laureatem kilkudziesięciu nagród głównych na regionalnych, mazowieckich, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach i turniejach folklorystycznych.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.