Wykładowca ostrołęckiej WSAP członkiem kolegium NIK

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie | Fot. domena publiczna

Prof. Jan Majchrowski odebrał w poniedziałek 15 maja z rąk marszałka Sejmu nominację do kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Majchrowski jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Oprócz niego w skład kolegium weszli: ks. dr hab. Włodzimierz Broński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radca prezesa NIK Józef Płoskonka.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu i budżetu. Kolegium zatwierdza również dokumenty NIK, które mają zostać przedłożone Sejmowi, np. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK.

Prof. Jan Majchrowski na ostrołęckiej WSAP wykłada historię administracji, konstytucyjny system organów państwowych oraz europejskie standardy postępowania w administracji. Zasiada w senacie uczelni.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.