Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza pracodawców na seminarium

Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony instytucji rynku pracy – zaproszenie na seminarium.

05 robotnik budowlanyWojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce organizuje 6 kwietnia 2016 r. seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców”, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, przy ul. Piłsudskiego 38 w godz. 11.00 – 14.00. Celem tego spotkania jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy pracodawców na temat usług oferowanych przez urzędy pracy i partnerów rynku pracy.

Na seminarium zostaną przedstawione aktualne informacje nt. wsparcia oferowanego pracodawcom przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Bank BPH SA, Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu prosimy o kontakt telefoniczny – 29 760 30 70 lub mailowy: e.żbikowska@wup.mazowsze.pl, m.korczakowska@wup.mazowsze.pl  do dnia 31 marca do godz. 16.00 (ilość miejsc ograniczona).

Informację nadesłał Tomasz Lendo. Dziękujemy
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.