Wiosenne porządki w Strachocinie [ZDJĘCIA]

Kiedy tak szli przez wieś, czuło się, że są tu gospodarzami. Nie mieli coltów, ale wyglądali trochę jak kowboje w miasteczku Dzikiego Zachodu.

Robili wiosenny przegląd posesji: sprawdzali zabezpieczenia przeciwpożarowe i porządek. Po drodze rozmawiali z sąsiadami i sąsiadkami. Były to przyjazne, pełne humoru rozmowy. Fotografowałem ich z prawdziwą przyjemnością, a oni – mając poczucie, że te zdjęcia przetrwają wiele lat – założyli na tę okazję galowe mundury.

Po latach z wielkim sentymentem wspominam tamto spotkanie z kwietnia 1989 roku, czyli sprzed 28 lat.

X X X

Ochotnicza straż pożarna (OSP) to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

To ważna instytucja dla każdej wsi. Poza zwalczaniem pożarów ochotnicze straże pożarne zajmują się również działalnością kulturalną i wychowawczą i nie sprowadza się ona tylko do organizowania wiejskich zabaw. W wielu jednostkach istnieją sekcje sportowe, zespoły teatralne, działają orkiestry strażackie, zespoły instrumentalno-wokalne, świetlice środowiskowe, izby tradycji. Niektóre jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy, są organami prowadzącymi miejscowe szkoły, przejęte po zlikwidowanych szkołach gminnych.

Stoi za OSP piękna tradycja. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP, powstały w drugiej połowie XIX w. równolegle we wszystkich trzech zaborach. W Galicji pierwsza „Ochotnicza Straż Ogniowa” została założona w 1865 w Krakowie. Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 1921 związki strażackie połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 1949 związek ten został przez ówczesne władze rozwiązany, po czym reaktywowany w 1956. W 1992 zmienił nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sławomir Olzacki

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.