Wiceminister infrastruktury o nowoczesnej linii kolejowej Warszawa – Ostrołęka – Mazury

Ministerstwo Infrastruktury ujawnia szczegóły jak ma wyglądać nowa linia kolejowa, która połączy Ostrołękę z jednej strony z Warszawą, a z drugiej z Mazurami.

Ma być to linia Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Kolno – Pisz – Orzysz. Jej głównym celem jest połączenie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego Baranów z mmiastami północno-wschodniej Polski i Mazurami.

„Relacja prowadząca w kierunku Pisza, Orzysza i Giżycka ma za zadanie skomunikowanie Mazur, jak również Ostrołęki oraz Łomży z Warszawą i Centralnym Portem Komunikacyjnym, a za pośrednictwem CPK ze wszystkimi regionami Polski” – potwierdza wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Podsekretarz stanu informuje jednocześnie, że rząd rozważa dwa warianty przebiegu tej nowoczesnej zelektryfikowanej linii. Oba uwzględniają Ostrołękę. Od Warszawy do Ostrołęki ma ona biec śladem obecnej linii nr 29 przez Tłuszcz i Wyszków.

„W pierwszym wariancie trasa w kierunku Mazur biegłaby przez Ostrołękę i Kolno do Pisza i dalej w korytarzu zlikwidowanej w 1945 roku linii kolejowej Pisz – Orzysz – Giżycko. W tym wariancie bezpośrednie skomunikowanie Łomży realizowane byłoby z CPK i Warszawą pociągami jadącymi zmodernizowanymi i zelektryfikowanymi liniami kolejowymi przez Ostrołękę oraz Śniadowo (linie kolejowe nr 29, 36, 49) kończącymi trasę w Łomży; natomiast skomunikowanie Mazur nastąpiłoby nową linią przez Kolno. Rozwidlenie tych relacji miałoby następować w Ostrołęce” – informuje Andrzej Bittel.

„W drugim wariancie trasa nowej relacji byłaby jedna i biegłaby przez Łomżę i dalej do Kolna, a następnie tak, jak w wariancie pierwszym. Ten wariant zakłada dłuższy przebieg nowej trasy oraz dłuższy czas przejazdu na Mazury, ale prawdopodobnie pozwoliłoby to na uzyskanie lepszego efektu sieciowego inwestycji, jak również na obsłużenie większej populacji” – przewiduje wiceminister infrastruktury.

Kluczowe dla wyboru wariantu mają być ustalenia studium wykonalności. Linia, która od Ostrołęki w kierunku Mazur ma być wybudowana w szczerym terenie. Oba warianty przecinają chronione przyrodniczo obszary Natura 2000.

„Zlecenie opracowania dokumentacji dla budowy nowej linii, w tym Studium Wykonalności, planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r. Otwarcie nowej linii oraz wykonanie niezbędnych robót modernizacyjnych na liniach istniejących (w szczególności na linii kolejowej nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka niezbędnej w obydwu wariantach trasy) i uruchomienie przewozów planowane jest w IV kwartale 2026 r.” – utrzymuje wiceminister infrastruktury.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.