Wakacyjna praca młodzieży

Skończyłam 16 lat i w wakacje chcę trochę dorobić do kieszonkowego. W jakiej formie mogę być zatrudniona i czy w ogóle mogę. Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana i potrzebujemy pieniędzy na leczenie babci dlatego proszę o szybką odpowiedź. Czy powinnam rozliczać się z podatku dochodowego i ewentualnie w jaki sposób mam to zrobić.

 

malinyW Pani przypadku można zarabiać zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie jednej z umów cywilnoprawnych ( np. umowy- zlecenia, umowy o dzieło), gdyż ukończyła Pani już 16 rok życia. Zgodnie z art. 190 i następne Kodeksu pracy, na podstawie umowy o pracę dopuszczalne jest co do zasady zatrudnienie tylko takiego młodocianego, który skończył 16 lat, ukończył co najmniej gimnazjum oraz przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Dochód z umowy o pracę bez względu na wysokość oraz dochody z umów cywilnoprawnych zlecenia lub o dzieło podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Dochody dziecka z jego pracy nie podlegają doliczeniu do dochodów rodzica, dlatego w powyżej wskazanych sytuacjach należy złożyć roczne zeznanie PIT ( w imieniu małoletniego zeznanie takie złoży jego rodzić). Natomiast jeżeli dochód uzyskiwany z umowy zlecenia lub o dzieło nie jest wyższy niż 200 zł na miesiąc, to podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym, 18 % podatkiem dochodowym.

W  sytuacji uczniów i studentów uzyskiwanie wynagrodzenia  opodatkowanego ryczałtem nie wywiera skutków na  prawo do ulgi prorodzinnej i nie powoduje konieczności składania rocznego zeznania podatkowego ( podatek jest płatny miesięcznie). Z drugiej strony opodatkowanie ryczałtem ma jednak też swoje  minusy – podatku nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Prawo przewiduje zatrudnianie młodocianych i pozwala na wypłatę należnego im wynagrodzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że są tu pewnego rodzaju ograniczenia, ponieważ osoba niepełnoletnia nie będzie mogła wykonywać niektórych czynności, które może wykonywać osoba dorosła. Pracownicy młodociani bardzo często są zatrudniani w celu przygotowania zawodowego, nabycia umiejętności pracy w danym zawodzie oraz samego obycia w pracy.

Bartosz Podolak

prawnik, wykładowca prawa

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.