W regionie przybyło strażaków ratowników

W październiku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce zakończały się szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP I i II stopnia.

strazakUczestnikami byli ochotnicy z gmin: Kadzidło, Czerwin i Myszyniec. Program obejmował łącznie 111 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Zajęcia teoretyczne miały na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z: BHP, sprzętem ratowniczym, ochrony dróg oddechowych, podręcznym sprzętem gaśniczym, zadaniami strażaków w zastępie, ewakuacją oraz łącznością i alarmowaniem. W zajęciach praktycznych duży nacisk położono na umiejętności praktyczne, ćwiczenia ze sprzętem oraz wyrobienie odpowiednich nawyków i umiejętności pracy.

Informuje młodszy brygadier Grzegorz Pragacz, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce.W szkoleniu wzięło udział 30 strażaków ochotników w tym trzy kobiety.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.