W najbliższy poniedziałek – Dzień Konsumenta

Autor rysunku: Marek Sachmata

Od 2000 r.  15 marca w Polsce oficjalnie obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Na świecie po raz pierwszy obchodzony był w 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych w sprawie projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Z ust prezydenta padło też znane stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy”.
Światowy Dzień Konsumenta stanowi szczególną okazję do przybliżenia konsumentom ich praw i zapoznanie z działalnością Inspekcji Handlowej w zakresie ochrony konsumentów.

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów poprzez:

  • podejmowanie mediacji,
  • organizowanie i prowadzenie stałych i polubownych sądów konsumenckich, celem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Po transformacji ustrojowej skutkiem której jest priorytet konkurującego rynku, zaistniała potrzeba określenia polityki pro konsumenckiej ukierunkowanej na optymalizowanie warunków podejmowania decyzji konsumentów i zwiększenia ich zaufania do kontrahentów oraz efektywnej ich ochrony jako słabszych uczestników rynku.

Wielokierunkowe działania państwa polegają między innymi na regulowaniu kwestii bezpieczeństwa produktów i ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także na wzmocnieniu ośrodków informacyjnych oraz rozwoju pozasądowych środków ochrony konsumentów.

W tych dwóch ostatnich segmentach szczególną, ustawową rolę przypisano Inspekcji Handlowej, która na szeroką skalę prowadzi zarówno poradnictwo konsumenckie jak i mediacje w sprawach konsumenckich. Na terenie powiatów ostrołęckiego , makowskiego, przasnyskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego zadania te realizuje Delegatura Inspekcji Handlowej w Ostrołęce mająca siedzibę w budynku przy ul. Gorbatowa 15, gdzie osobiście, telefonicznie pod numerem 29 760 58 75 lub elektronicznie pod adresem ih_ostroleka@wiih.org.pl można uzyskać bezpłatnie wszelkie informacje i porady, dotyczące praw konsumenckich związanych z wykonywaniem umów kupna –sprzedaży czy świadczenia usług.

Porady i informację konsumenci mogą uzyskać w biurze Delegatury IH, codziennie w godz. 8.15 – 16.15 ( w poniedziałki do godz. 17.00 , w środy do godz. 18.00 ).

Z okazji obchodów Światowego Dnia Konsumenta (15 marca) dodatkowe dyżury odbędą się w dniach 13, 14 i 15 marca (poniedziałek, wtorek i środa) w godzinach 16.00 -18.00 w trakcie których pracownicy Delegatury Inspekcji Handlowej odpowiedzą na pytania dotyczące reklamacji towarów i usług, obowiązków sprzedawców oraz możliwości rozwiązywania sporu z przedsiębiorcą. W tym roku chcielibyśmy szczególnie zainteresować obowiązującymi od 10 stycznia 2017r. przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823 )

Wszyscy jesteśmy konsumentami i jako konsumenci codziennie zawieramy umowy, które kształtują nasze prawa i obowiązki. Umową jest zakup długopisu, butów, samochodu, a także wykonanie usługi fryzjerskiej, czy pralniczej. Jednym z podstawowych praw konsumentów jest prawo do informacji i edukacji, bowiem ”konsument dobrze chroniony, to konsument dobrze poinformowany”.

Krzysztof Leszczyński
Dyrektor Delegatury
Inspekcji Handlowej w Ostrołęce

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.