Radni prawicy: dopuśćmy elektrofiltry na domowych kominach

Trzej radni Prawicy Rzeczypospolitej apelują do marszałka mazowieckiego, żeby nie zmuszał mieszkańców Mazowsza do kosztownej wymiany pieców i instalacji kominowych w związku z tak zwaną uchwałą antysmogową.

Uchwała ta przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat mieszkańcy naszego województwa mają zaprzestać grzania domów piecami na paliwa stałe starszego typu oraz zakazuje używania kominków.

Piotr Strzembosz, Marian Piłka i Krzysztof Kawęcki domagają się zmian w uchwale antysmogowej. Złożyli wniosek do marszałka, aby wystąpił do Politechniki Śląskiej w Gliwicach z prośbą o opinię, czy oferowane na rynku elektrofiltry kominowe są na tyle skuteczne, że wypełniłyby normy uchwały antysmogowej, a jednocześnie nie narażałyby mieszkańców na ogromne wydatki związane z modernizacją domowych źródeł ciepła.

Prosimy o informację, czy w związku z rozwojem nauki w zakresie ochrony środowiska i powstawania nowych rozwiązań w zakresie oczyszczania spalin ze szkodliwych substancji, nie jest zasadna zmiana zapisów uchwały antysmogowej poprzez dopuszczenie stosowania innych form zmniejszenia emisji trujących i szkodliwych spalin do atmosfery, niż opisane w dotychczasowej uchwale? Pragniemy zauważyć, że istnieją urządzenia, które zmniejszają emisję szkodliwych substancji bez konieczności wymiany pieców i instalacji kominowej. Takie urządzenia byłyby tańsze dla mieszkańców zobowiązanych do dokonania modernizacji urządzeń grzewczych w swoich domach, niż wymiana całych pieców, a tańsze rozwiązania pozwoliłyby w krótszym okresie czasu osiągnąć poprawę jakości powietrza na obszarze województwa

– piszą radni i czekają na odpowiedź marszałka.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.