Testy wykrywające narkotyki

Najbardziej popularne (ze względu na łatwość wykonania i stosunkowo przystępną cenę) są testy służące do wykrywania obecności narkotyków w moczu. Możemy taki test kupić w aptece, jest to koszt około 30 zł w przypadku multitestu, lub 10 – 15 zł w przypadku testów pojedynczych, wykrywających jeden narkotyk. Test „multi” powinniśmy zastosować wtedy, gdy nie wiemy na pewno, jaki narkotyk został użyty.

narkotestWiększość narkotyków (np. amfetamina, heroina, MDMA) można wykryć do trzech dni po zażyciu, w zależności od ilości zażytej substancji i czułości testu. Marihuana jest możliwa do wykrycia ok. 10 dni po zażyciu, kokaina do kilkunastu godzin. Możemy też zastosować testy badające obecność narkotyków w ślinie, jednak te są droższe i trudniej dostępne. Testy na obecność narkotyków we włosach wykrywają użyte substancje nawet po kilku miesiącach. Okno czasowe jest właściwie ograniczone tylko długością włosa. Takie testy nie dają jednak informacji bezpośrednio po zażyciu – trzeba około tygodnia, aby narkotyki i ich metabolity wbudowały się w strukturę włosa.

Dla kogo przeznaczone są testy narkotykowe? Mogą być dużą pomocą dla rodziców podejrzewających, że ich dziecko zażywa narkotyki, a dziecko zaprzecza temu. Testy mogą też być przydatne dla okresowej kontroli osoby, która w przeszłości miała kontakt z narkotykami. Testy badające mocz lub ślinę możemy bez problemu wykonać w domu. Jeśli chcemy zbadać włosy lub krew, musimy zlecić to laboratorium.

Jak wykonać test? Najlepszym momentem dla wykonania testu jest czas, gdy podejrzewamy, że dziecko jest pod wpływem narkotyku. Nie należy uprzedzać go o zamiarze sprawdzenia oraz uważnie obserwować strumień moczu, żeby zapobiec ewentualnym fałszerstwom. Również po pobraniu próbki, aż do momentu wykonania testu, należy mieć na uwadze, czy nie doszło do jakiejś manipulacji ze strony dziecka. Samo wykonanie testu jest łatwe, wymaga jedynie zanurzenia na kilka sekund paska testowego w próbce moczu i odczekaniu trzech do najwyżej ośmiu minut, żeby odczytać wynik zgodnie z instrukcją. Wyniki oceniane po upływie ośmiu minut nie są już wiarygodne.

Czy testy są wiarygodne? Wyniki są wiarygodne dla każdego badanego narkotyku. W przypadku wyniku pozytywnego (czyli wykrytej obecności metabolitów narkotyków w moczu) można mieć pewność, że dziecko zażyło narkotyk. Negatywny wynik testu natomiast nie wyklucza w stu procentach  zażywania. Musimy brać pod uwagę czas, jaki mógł upłynąć od momentu zażycia oraz możliwość zafałszowania wyniku. Może się również zdarzyć, że dziecko zażyło substancję, której nasz test nie zbada. Z testu dowiemy się jaki konkretnie dziecko zażyło narkotyk, natomiast test nie odpowie nam na pytanie, jaką ilość narkotyku zażyto, jak często dziecko bierze i czy jest uzależnione.

Anna Dobek
Specjalista terapii uzależnień

Stowarzyszenie Nadzieja, ul. Kościuszki 24/26 Stowarzyszenie Nadzieja realizuje program edukacyjno – informacyjny, dzięki któremu mieszkańcy Ostrołęki mogą otrzymać odpowiedzi na wiele pytań, jak również – bezpłatnie i anonimowo – otrzymać fachową pomoc i wsparcie w zakresie problemów związanych z HIV/AIDS, HCV, narkomanią: punkt konsultacyjny HIV/AIDS: środy w godz. 12.00 – 14.00 przy ul. Kościuszki 24/26 telefon zaufania HIV/AIDS: wtorki w godz. 13.00 – 15.00 tel. 29 764 83 43. Program realizowany jest przy wsparciu Prezydenta miasta Ostrołęki. Pełna oferta stowarzyszenia na stronie www.poradnia.ostroleka.pl

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.