Postępowanie przed sądem trwało rok. Na razie wygrywa wójt

W ubiegłym roku Rada Gminy Rzekuń nie udzieliła wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2016 roku. Takie nieudzielenie...

czytaj dalej

Rada Ostrołęki: do sądu można skarżyć decyzję, a nie zamiar

Gmina Rzekuń spotka się z Ostrołęką w sądzie. Chodzi o zamiar miasta powiększenia swojej powierzchni kosztem gminy. Uchwałę o woli...

czytaj dalej

Czy radni z Rzekunia postawią się wojewodzie? [ANALIZA I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE]

Wojewoda mazowiecki zarzuca organizatorom referendum w Rzekuniu nieprecyzyjne sformułowania i uchyla kolejną uchwałę w sprawie referendum....

czytaj dalej

Radni Rzekunia zbierają podpisy sprzeciwu

Wójt gminy Rzekuń i radni po raz pierwszy od wielu miesięcy mówią jednym głosem – przynajmniej wszystko na to wskazuje. Chodzi...

czytaj dalej

Wójt Godzina udał się do RIO

Wojna między wójtem a Radą Gminy Rzekuń została otwarta na kolejnym froncie. Rada Gminy pozmieniała budżet do tego stopnia, że wójt...

czytaj dalej

W Dzbeninie, na ulicy Porzeczkowej…

W Dzbeninie przybędzie kolejna ulica z nazwą. Rada Gminy Rzekuń na najbliższej sesji zaplanowanej na piątek 9 wrześniaq rozpatrzy...

czytaj dalej

Radni zlikwidowali wójtowi Godzinie „Naszą Gminę”

Konflikt między większością radnych w Rzekuniu a urzędującym wójtem Stanisławem Godziną wyraża się w coraz bardziej nieoczekiwanych...

czytaj dalej

Ach mieszkać w Dzbeninie na ulicy Jutrzenki…

W Dzbeninie wkrótce zapewne przybędzie ulica o wdzięcznej nazwie Jutrzenki. Wniosek o nadanie takiej właśnie nazwy ulicy mają rozpatrzyć radni...

czytaj dalej

Parafia w Rzekuniu dostanie dotację od gminy

Uchwałę o przekazaniu parafii  22,7 tys. zł na rzecz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego podjęła Rada Gminy na sesji 29...

czytaj dalej