Szeroką drogą przez Kamiankę

Nowa droga już wiedzie przez Kamiankę – urokliwą wieś nad Narwią na skraju gminy Rzekuń. Wieś, w której na potęgę budują się bogaci i wpływowi ostrołęczanie. Wieś znaną szerzej z kultowego (w każdym znaczeniu tego słowa) odpustu przypadającego w uroczytość świętej Anny 26 lipca.

Kamianka to wioska jak wioska, ae te lasy dookoła... [Zdjęcie pochodzi z serwisu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce]

Kamianka to wioska jak wioska, ale te lasy dookoła… [Zdjęcie pochodzi z serwisu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce]

Jednak ani wpływowi ostrołęczanie, ani (najprawdopodobniej) święta Anna, nie przesądzili o modernizacji drogi przez Kamiankę. Uczyniły to siły natury. Po jednej z wichur, które w ubiegłych latach dotknęły okolicę i powaliły znaczną część drzewostanu w lipiańsko-kruszewskim lesie, trzeba było wywieźć z lasów poamane drzewa. Ciężarówki wywożące wiatrołomy zniszczyły nie przystosowaną wówczas do ciężkiego ruchu drogę i trzeba było ją odbudować.

W tym roku odbudowano ją na odcinku 4,3 km w standarcie w jakim buduje się obecnie większość dróg powiatowych w Ostrołęckiem, czyli odwodnionej jezdni, poszerzonej po obu stronach o pasy dla pieszych i rowerów, wydzielone za pomocą ciągłych linii i odblaskowych kocich oczek.

Właściciele gruntów położonych wzdłuż remiontowanego odcinka zyskali przy okazji nowe wjazdy na pola i posesje.

Drogę przebudowała ostrołęcka firma Ostrada na zlecenie Starostwa Powiatowego. Powiat ostrołęcki zapłacił za to ponad 3,6 mln zł. Do kosztu inwestycji dołożyła się również gmina Rzekuń wkładem finansowym w wysokości 800 tys. złotych.

Inwestorzy odebrali gotową drogę z rąk wykonawcy 20 października.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.