Symulowali poszukiwania dziecka zaginionego za starym szpitalem

Innowacyjne metody poszukiwawcze, współpraca z nawigatorami, a także udzielanie pierwszej pomocy przy hipotermii – to główne tematy szkolenia zorganizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Wszystko po to, aby jeszcze szybciej działać w przypadkach zaginięć osób.

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

W środę 14 lutego  w sali konferencyjnej ostrołęckich policjantów odbyło się szkolenie przeprowadzone przez członków Grupy Ratowniczej Nadzieja z zakresu poszukiwania zaginionych osób. Udział w nim wzięli: ostrołęccy policjanci, strażacy PSP Ostrołęka, druhowie OSP.

Po przywitaniu przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztofa Szymańskiego oraz jego Zastępcę nadkom. Jarosława Deptułę i podkreśleniu przez nich konieczności takich działań rozpoczęła się pierwsza część szkolenia teoretycznego, podczas którego rozmawiano na temat innowacyjnych metod poszukiwawczych, współpracy z nawigatorami, udzielania pierwszej pomocy przy hipotermii, a także koordynacji służb biorących udział w akcji poszukiwawczej. Ponadto zaprezentowane zostało jedno z dwóch w Polsce Mobilnych Centrów Poszukiwawczych.

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Po teorii przyszedł czas, aby zdobyte podczas szkolenia informacje wykorzystać w praktyce. W tym celu uczestnicy szkolenia pojechali w rejon dawnej pętli autobusowej przy ul. Sienkiewicza. Z ramienia KMP w Ostrołęce w akcji brali udział: naczelnicy, kierownicy poszczególnych wydziałów oraz posterunków policji, a także funkcjonariusze z pionu kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem zaginionych osób. W wyznaczonym miejscu została przygotowana symulacja prawdziwej akcji poszukiwawczej. Po krótkiej odprawie, podzieleniu się w grupy i odebraniu nadajników GPS, uczestniczący szkoleniu udali się do lasu, by poszukiwać zaginionego dziecka. Akcja zakończyła się sukcesem, ponieważ poszukiwana osoba została odnaleziona.

Dzięki ćwiczeniom jego uczestnicy w sposób teoretyczny i praktyczny mogli wymienić między sobą opinie i uwagi dotyczące tematyki poszukiwań osób.

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Takie szkolenia są niezwykle cenne, gdyż pozwalają na jeszcze szybsze skoordynowanie działań poszukiwawczych, a co za tym idzie jeszcze szybsze dotarcie do osób zaginionych, gdzie czasem minuta, a nawet sekunda decyduje o czyimś zdrowiu, a nawet życiu.

Informacja Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.