Światowy Dzień Rzucania Palenia – w tym roku 19 listopada

Fot. Valentin Ottone CC 2.0 (mirror image)

Fot. Valentin Ottone CC 2.0 (mirror image)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje, że w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia  (trzeci czwartek listopada), Główny Inspektorat Sanitarny planuje realizację kampanii edukacyjnej skierowanej do biernych palaczy, osób palących w obecności innych oraz świadków palenia w obecności innych, w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu  w Polsce  w 2015 r.

Celem kampanii jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych, poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania prawa osób niepalących do przebywania  w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także:

  • zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży,
  • zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami,
  • eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia,
  • edukacja osób palących, aby nie palili w miejscach objętych zakazem palenia, a także w miejscach nie ujętych w ustawie, a z których korzystają również osoby niepalące (np. klatka schodowa, plaża, park, wejścia do budynków, przejścia dla pieszych),
  • zwrócenie uwagi osobom palącym, że palenie w otoczeniu osób niepalących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania prawa osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Powyższą kampanię będzie można obserwować w przestrzeni publicznej, głównie w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach.Główny Inspektorat Sanitarny przygotowuje w ramach zaplanowanych działań ulotki i plakaty związane ze Światowym Dniem Rzucania Palenia – 19 listopada 21015 r.

                                                                                p.o Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce
Małgorzata Bednarska

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.