Świadczenia rodzinne z USA

Na podstawie polsko-amerykańskiej umowy o świadczeniach emerytalnych wiele osób, mieszkających w Polsce ma prawo do pobierania rent rodzinnych Social Security. Dotyczy to także tych, którzy nigdy sami w Stanach Zjednoczonych nie byli, ale pracowali tam np. ich małżonkowie.

Zmiana przepisów

Przez wiele lat wokół świadczeń wydawanych Polakom na podstawie Social Security pojawiło się mnóstwo opinii, często sprzecznych. W roku 2009 uporządkowano przepisy i 1 marca weszła w życie polsko-amerykańska umowa o ubezpieczeniach społecznych. Zmiana na plus dotyczy głównie osób rozwiedzionych, których małżonkowie pracowali w Stanach Zjednoczonych.

pracaIcon

.

Do korzystania ze świadczeń rodzinnych Social Security na takich samych zasadach, jak gdyby mieszkali w USA są uprawnieni mieszkający w Polsce członkowie rodzin amerykańskich pracowników – wdowy, wdowcy, współmałżonkowie, byli małżonkowie i dzieci. Nie muszą oni być obywatelami amerykańskimi, posiadać zielonej karty ani posiadać własnego numeru Social Security (numer ubezpieczenia). Nowe przepisy nie wymagają nawet, by małżonkowie byli małżeństwem minimum przez pięć lat na terytorium USA.

Świadczenie rodzinne po rozwodzie

Najważniejszą zmianą w wypłacanym świadczeniach jest fakt, że mogą z nich skorzystać małżonkowie, którzy się rozwiedli. Jedynym warunkiem jest okres trwania małżeństwa – musi to być minimum 10 lat.

Oto warunki jakie należy spełnić:

  • należy osiągnąć wiek co najmniej 62 lat
  • małżeństwo musi trwać niemniej niż 10 lat
  • były małżonek nie jest w nowym związku małżeńskim
  • pracownik amerykański, z którego świadczeń Social Security będziemy korzystać musi mieć ukończone co najmniej 62 lata lub pobierać rentę inwalidzką. Jeżeli pracownik ukończył 62 lata, ale nadal pracuje to były małżonek nabywa praw do świadczeń tytułem małżeństwa dopiero po dwóch latach od rozwodu.

Byłe żony i mężowie mieszkający w Polsce mogą ubiegać się o renty rodzinne po swoich małżonkach, którzy wypracowali emerytury w Stanach.

Świadczenie po śmierci współmałżonka

Świadczenie rodzinne może być wypłacane także wtedy, kiedy rozwiedziony małżonek, który był pracownikiem amerykańskim umrze. Śmierć taka nie pozbawia byłego małżonka prawa do świadczeń. W takim wypadku po spełnieniu określonych wymogów można ubiegać się o rentę wdowią. Aby ją uzyskać trzeba pozostawać w związku małżeńskim co najmniej 10 lat, mieć ukończone 60 lat i nie żyć w drugim związku małżeńskim, po rozwodzie z pracownikiem amerykańskim.

W przypadku, jeśli małżeństwo nadal trwa, ale współmałżonek, który był pracownikiem amerykańskim i wysłużył emeryturę zmarł, wdowa lub wdowiec po nim ma prawo do ubiegania się o rentę wdowią. Wdowa/wdowiec amerykańśkiego pracownika staje się uprawnionym do pośmiertnej renty po ukończeniu 60 tego roku życia albo w dowolnym wieku, jeśli opiekuje się dzieckiem pracownika poniżej 16. roku życia.

Jak wysokie są świadczenia

Małżonek lub małżonek po rozwodzie otrzymywać będą świadczenia w takiej samej wysokości. Jest to połowa świadczeń pracownika, pod warunkiem, że świadczenia zostaną wypłacane w pełnym wieku emerytalnym, który wynosi obecnie 66 lat. Jeżeli przejdzie na emeryturę wcześniej, jego świadczenia zostaną permanentnie pomniejszone o redukcję aktuaryjną, zależną od wieku, wynoszącą nawet 30%.

Świadczenia rodzinne z USA nie podlegają w Polsce opodatkowaniu.

Złożenie wniosku

Składając wniosek o świadczenie rodzinny Social Security nie musimy znać wielu szczegółów dotyczących naszego małżonka lub byłego małżonka. Nie musimy znać nawet numeru Social Security, choć jest to pomocne. Wystarczy posiadać imię, nazwisko i datę urodzenia amerykańskiego pracownika, który jest naszym członkiem rodziny.

Na miejscu trzeba udowodnić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu tożsamości, wykazać istnienie małżeńskiego przez co najmniej 10 lat oraz fakt, że jest się obecnie stanu wolnego lub drugi związek małżeński ustał (śmierć drugiego współmałżonka lub ponowny rozwód).

Pracownik amerykański nie musi wyrazić zgody na pobieranie renty przez byłego małżonka, a renta współmałżonka (obecnego lub byłego) nie pomniejszy emerytury pracownika ani rent jego obecnej rodziny.

Wniosek o rentę (emeryturę) Social Security składa się w Polsce za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Federalnych w ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.polish.poland.usembassy.gov/fbu.html lub pod numerem telefonu (22) 504 2112 w godzinach od 09.30 do 12.00.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.

podobne wiadomości

Podziel się