Sukces projektu „Dbam o oddech”

31 marca w Ostrołęce odbyła się konferencja podsumowująca „Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”. W jedenastu gminach Powiatu blisko cztery i pół tysiąca osób skorzystało z badań przygotowanych w ramach projektu, przeprowadzono także osiem akcji edukacyjnych w zespołach szkół.

dbam o oddech  (2)Podczas konferencji zgodnie podkreślano ogromne zainteresowanie, jakim cieszyły się organizowane w poszczególnych gminach spotkania. W czasie ich trwania można było wykonać spirometrię, badanie poziomu cholesterolu, cukru, trójglicerydów, pomiar ciśnienia, zasięgnąć porady lekarzy czy dietetyków.

– W ramach projektu ogółem przebadano 4454 osób, w tym 2482 kobiet i 1972 mężczyzn – mówił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. – Przeprowadzono 22 spotkania, po dwa w każdej gminie naszego powiatu oraz 8 akcji edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” w wysokości 1 926 845 zł. Projekt ten otrzymał wsparcie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w projekt od początku pisania wniosku, poprzez jego realizację i podsumowanie.

Wśród gmin, które zostały objęte projektem, wyróżniały się szczególnie: gmina Łyse, Myszyniec, Goworowo, Baranowo, Olszewo-Borki. To tu z  proponowanych badań oraz porad skorzystało najwięcej osób.

– Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za szczególną pomoc samorządom przy organizacji spotkań w gminach – powiedziała Aldona Kuciej, koordynator projektu. –  Dzięki tej życzliwości i zaangażowaniu, z badań i porad skorzystało tyle osób. Blisko tysiąc osób zostało skierowanych do poradni, ponad tysiąc otrzymało inhalatory i tyleż samo aparaty do gimnastyki oddechowej.

Uczestnicy konferencji wysłuchali dr Małgorzaty Prusaczyk, ordynator Oddziału Chorób Płuc w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce im. dr. J. Psarskiego, która opowiedziała o chorobach układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Doktor przybliżyła też, jako biorąca bezpośredni udział w realizacji projektu, charakterystykę osób badanych. Badania profilaktyczne na terenie powiatu ostrołęckiego podsumowała szczegółowo Beata Samorajska ze Stowarzyszenia NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce. Na zakończenie o nawykach żywieniowych mieszkańców powiatu ostrołęckiego opowiedziała Agata Szczepanek, specjalista ds. żywienia. Porady dietetyczne także były przeprowadzane podczas spotkań i jak się okazało mieszkańcy Powiatu spożywają dużo mleka i produktów mlecznych, jednak z pozostałymi nawykami już jest niestety gorzej.

Gościem specjalnym konferencji była dr n. med. Elżbieta Puścińska z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, która wygłosiła prelekcję na temat palenia tytoniu a zdrowia publicznego i która także podkreślała niezwykłą rolę projektu realizowanego przez Powiat Ostrołęcki dla podniesienia świadomości mieszkańców dotyczącej chorób układu oddechowego.

Konferencji towarzyszyły prezentacje uczniów, biorących udział w programie „Szkoła Promocji Zdrowia”, dotyczące profilaktyki chorób układu oddechowego.   
   

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.