Sporadycznie można za darmo

Gmina Rzekuń udostępnia za darmo internet mieszkańcom – w szkołach, urzędach, bibliotekach i większości wiejskich świetlic. Prędkość raczej do oglądania stron www i odbierania maili. Bezpłatna sesja trwa 45 minut, a potem kwadrans obowiązkowej przerwy i można korzystać na nowo przez kolejne trzy kwadranse do kolejnej przerwy.

Jak to działa? Objaśnia gmina w swoim serwisie internetowym

Aby otrzymać konto użytkownika wystarczy wysłać SMS’a o treści „Rzekun” na numer 790 866 472 i zalogować się otrzymanymi danymi do sieci bezprzewodowej „RZEKUN” (ew. „HS_UG_RZEKUN”). Koszt wysłania SMS’a jest taki sam jak do sieci krajowych operatorów.

Ze względu na wykorzystywaną technologię bezprzewodową sygnał sieci jest dostępny zarówno w budynkach jak i w ich nieodległym otoczeniu.

Usługa jest ograniczona do maksymalnej prędkości 1 Mbit/ 1 Mbit i 45 min. czasu trwania sesji. Po 45 minutach następuje 15 min. przerwy w dostępności usługi, po czym można korzystać ponownie. Sieć umożliwia dostęp do najpopularniejszych usług a jej przepustowość jest w zupełności wystarczająca do sporadycznego dostępu do internetu bez konieczności płacenia abonamentu.

Jest to już drugi etap udostępniania naszym mieszkańcom bezpłatnego internetu. Aktualnie uruchamiana usługa pozwoli na praktyczne oszacowanie możliwości technicznych infrastruktury przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń III”. O szczegółach kolejnego etapu poinformujemy w późniejszym czasie.

Projekt „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń II” obejmuje swoim zasięgiem następujące lokalizacje:

1. Szkoły:

Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Zespół Szkół w Ołdakach
Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu

2. Świetlice:

Świetlica w Susku Nowym
Świetlica w Susku Starym (w późniejszym terminie)
Świetlica w Rzekuniu
Świetlica w Czarnowcu (w późniejszym terminie)
Świetlica w Borawem
Świetlica w Laskowcu
Świetlica w Zabielu
Świetlica w Tobolicach
Świetlica w Drwęczy
Świetlica w Daniszewie (w późniejszym terminie)
Świetlica w Nowej Wsi Wschodniej (w późniejszym terminie)

3. Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Borawem
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Laskowcu

4. Pozostałe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Zakład Obsługi Gminy
Urząd Gminy w Rzekuniu

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.