Sołtysi z gminy Rzekuń mają większą prowizję

Sołtysi z gminy Rzekuń zarobią więcej. Rada Gminy podniosła im prowizję od zebranych podatków gminnych. Do tej pory sołtysi mogli zatrzymać dla siebie 12 procent zebranych kwot. Teraz ich prowizja wynosi 15 procent. Czyli za każde zebrane sto złotych dla gminy sołtysi mogą zatrzymać 15 zł dla siebie.

Sołtysi zbierają od mieszkańców podatki: rolny, leśny i od nieruchomości. Podatki te można wpłacać bezpośrednio na konto, ale jeżeli mieszkańcy mogą je płacić również gotówką u sołtysów.

Wzrost sołeckich prowizji wynika z uchwały Rady Gminy w Rzekuniu z 28 lutego br. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podjęcie uchwały o zasadach pracy sołtysów dla gminy wynikało jeszcze z jednej przyczyny. Premier powiększając Ostrołękę okroił gminę Rzekuń z jednego sołectwa – Nowej Wsi Leśnej. W związku z tym dotychczasowa uchwała przestała przystawać do rzeczywistości.

Nowa uchwała zapadła bez głosów przeciwnych. Dwóch radnych wstrzymało się. Jeden z obecnych nie brał udziału w głosowaniu.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.