Służby miejskie, porządkowe i sanitarne będą lustrować

Strażnicy miejscy, policjanci, strażacy i inspektorzy sanepidu w ostatnim tygodniu kwietnia przejdą się po mieście i sprawdzą co ostrołęczanie mają na posesjach. Każdemu wolno mieć na podwórku co chce, pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem. Prawem tym w Ostrołęce jest regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście.

Coroczna akcja „Posesja” ma celu sprawdzenie czy mieszkańcy przestrzegają tego regulaminu, czyli czy opłacili podatek śmieciowy, pozbywają się ścieków odprowadzając je do zamkniętego zbiornika lub kanalizacji sanitarnej, czy nie zanieczyszczają powietrza, czy nie hodują w zwartej zabudowie zwierząt gospodarskich, czy nie palą w piecach odpadami itd.

„Prezydent Ostrołęki apeluje do mieszkańców o życzliwe potraktowanie kontrolujących oraz czynne włączenie się do współpracy”

– głosi komunikat Urzędu Miejskiego.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.