Ślubowali w Pucku i w Pułtusku

Podczas obchodów 95 rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki został wyróżniony Krzyżem Pro Mari Nostro. Uroczystości zorganizowała Liga Morka i Rzeczna.

zaślubiny morza

Uroczystości centralne odbyły się 10 lutego w Pucku. To właśnie tam blisko 100 lat temu Polska stała się państwem morskim. Z okazji tego święta raz w roku najbardziej zasłużeni dla morza i śródlądzia pracownicy i działacze otrzymują odznaczenia. W tym roku Kapituła do spraw odznaczeń Zarządu Głównego L. M. i R. najwyższym odznaczeniem uhonorowała cztery osoby w tym dwie osoby z Okręgu Mazowieckiego. Pierścień Hallera otrzymali Józef Kowalewski – założyciel, dyrektor artystyczny Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi, wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego i Andrzej Potapowicz – Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego.

parzychowskiCztery osoby z Okręgu Mazowieckiego otrzymały także Krzyż Pro Mari Nostro, w tym wicestarosta ostrołęcki Krzysztof Parzychowski, członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej.

Liga zorganizowała również obchody zaślubin dla Okręgu Mazowieckiego. Tym razem w Pułtsku. Uroczystość odbyła się 21 lutego w auli Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora. W ramach obchodów odbył się uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej zorganizowany przez Okręg Mazowiecki pod honorowym patronatem rektora Akademii Humanistycznej Adama Koseskiego.

Na uroczystość przybyło liczne grono gości, wśród nich Michał Pacholski – poseł na sejm, Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Krzysztof Nuszkiewicz – burmistrz Pułtuska, brygadier Krzysztof Graczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Łęczycy, przedstawiciele władz Wyszkowa, przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych, członkowie Ligi Morskiej i Rezcznej, Mirosława Niedziałek córka śp. kmdr Adama Reszki generalnego szypra Flisu Wiślanego oraz mieszkańcy Pułtuska.

Prezes Okręgu Mazowieckiego L. M. i R. Andrzej Potapowicz w przemówieniu inaugurującym uroczystość przywołał wydarzenia 10 lutego 1920 r., kiedy to po ponad 120 latach zaborów Gen. Józef Haller Dowódca Frontu Pomorskiego w asyście oficerów i wojska przybył do Pucka wraz z liczną delegacją sejmu i przedstawicielami władz państwowych i w uroczystej ceremonii dokonał się historyczny akt Zaślubin Polski z Bałtykiem.

Gen. Józef Haller wrzucił do morza jeden z pierścieni podarowanych mu przez Polonię Gdańską a drugi pozostał na palcu mówiąc: „Zaślubiam Cię Morze na znak rzeczywistego i wiecznego naszego panowania”. Staliśmy się Państwem Morskim ziściły marzenia i pragnienia Polaków. Ten historyczny fakt zadecydował o kształcie i kierunku rozwoju Młodego Państwa Polskiego.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej. Jej założycielem, dyrektorem artystycznym jest Józef Kowalewski. Orkiestra powstała w 2008 r. w Wyszkowie, jednak muzycy rekrutują się z Brańszczyka, Ciechanowa, Jońca, Marek, Pułtuska, Warszawy i Wyszkowa. Zespół zapewnia oprawę muzyczną wszystkich najważniejszych wydarzeń Ligi Morskiej i Rzecznej.

Informacja- Andrzej Potapowicz, prezes Okręgu Maz.  L. M. i R. 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.