Składy powiatowej miejskich i gminnych komisji wyborczych w regionie ostrołęckim

Komisarz wyborczy w Ostrołęce powołał 11 września komisje wyborcze dla miasta, powiatu oraz gmin. Będą one czuwać nad właściwm przebiegiem wyborów samorządowych 21 października br. i będą współodopowiedzialne za właściwą organizację głosowania oraz liczenia głosów.

A oto i składy komisji w powiecie ostrołęckim, miastach oraz gminach powiatu.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.