Sejmik znalazł winnych likwidacji pekaesów na Mazowszu

Sejmik Województwa Mazowieckiego na środowym posiedzeniu 28 marca zamierza zająć stanowisko wobec likwidacji przez Mobilis regionalnych PKS-ów na Mazowszu, między innymi w Ostrołęce.

Sejmik zamierza domagać się od rządu i parlamentu dodatkowych pieniędzy na organizowanie przez samorządy publicznego transportu drogowego oraz jaśniejszych uregulowań prawnych w tym zakresie.

Projekt uchwały zawiera swoistą diagnozę dlaczego część PKS-ów zostanie zlikwidowana. Winni mają być przewoźnicy oferujący pasażerom niższe ceny oraz sami obywatele, którzy zamiast jeździć autobusami, kupują sobie samochody.

„Powodem takiej sytuacji jest między innymi konkurencja cenowa, utrzymanie dużej siatki połączeń realizowanych przez PKS-y, jak i wzrost liczby posiadanych samochodów prywatnych przez pasażerów”

– czytamy w projekcie uchwały.

W wersji opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej projekt nie przewiduje zakazania mieszkańcom Mazowsza poruszania się samochodami. Nie ma również — jeszcze – nałożenia obowiązku poruszania się autobusami po likwidacji niepożądanej (jak należy sądzić z wydźwięku projektu uchwały) konkurencji na rynku przewozów autobusowych.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.