Rozmaitości Ostrołęckie

 

Wydawca

Agencja INFORMEDIA Rafał Piersa
07-410 Ostrołęka, ul. Hallera 13
tel./fax + 48 (29) 760 91 92
redakcja@informedia.pl
www.informedia.pl

NIP 758-100-73-60
REGON 550084608

Numer konta:
Alior Bank SA
55 2490 0005 0000 4500 1886 0068