Radni tłumaczą dlaczego obniżyli pensję wójtowi Godzinie [DOKUMENT]

Stanisław Godzina - wójt z obniżoną pensją

Stanisław Godzina – wójt z obniżoną pensją

Po raz pierwszy w obiegu publicznym znalazło się tak szerokie uzasadnienie dlaczego Rada Gminy Rzekuń obniżyła pensję wójtowi Stanisławowi Godzinie.

O przyczyny obniżki wójtowskiej pensji pytał Radę Gminy Rzekuń wojewoda mazowiecki, do którego zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez lokalne samorządy. Rada udzieliła wojewodzie obszernej odpowiedzi. Treść pisma do wojewody został przegłosowany na sesji 12 sierpnia, stanowi więc oficjalną uchwałę Rady Gminy.

Z dokumentu (jak można wnioskować po kształcie i sformułowaniach, pisanego przez profesjonalnego prawnika) wynika nie sformułowane wprost przesłanie dla wojewody. Radni spodziewają się bowiem, że wojewoda może uchylić uchwałę o obniżeniu pensji wójtowi Godzinie, ale rada ma wtedy prawo odwołać się do sądu administracyjnego. W piśmie do wojewody radni dają mu więc do zrozumienia, że nie ma szans w ewentualnym sporze przed WSA a potem NSA, bo orzecznictwo sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego jest spójne i jednoznaczne – rady gmin mają prawo jednostronnie ustalać pensje wójtom, bez pytania zainteresowanych o zgodę. Byle radni mieścili się w podwyżkach i obniżkach w widełkach ustalonych przez prawo.

Pobierz treść pisma Rady Gminy Rzekuń do wojewody mazowieckiego.

Przypomnijmy, że wójt Stanisław Godzina nie zgadza się z żadnym ze stawianych mu zarzutów. Jednak zapytany przez nas, czy zamierza odwołać się od decyzji o obniżce pensji do sądu pracy, oświadczył że nie będzie tego robił. Dlaczego? Dlatego żeby wyborcy nie pomyśleli, że zależy mu na pieniądzach, a nie na dobru gminy.

Obniżka pensji nie jest jedynym przejawem narastającego konfliktu między większością w radzie a wójtem. W ostatnich miesiącach radni długo nie zgadzali się na proponowaną przez wójta podwyżkę opłat za śmieci dla mieszkańców. Opozycyjny wobec wójta, acz mający większość w radzie klub Porozumienie i Szacunek (trzeba trafu, że skrótowiec od tej nazwy brzmi: PiS) doprowadził do odwołania wiceprzewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Na te funkcje na sesji 12 sierpnia zostali powołani odpowiednio: Zdzisław Majewski (po Kazimierzu Jastrzębskim) i Bartosz Podolaka (po Jerzym Konopce).

Rada ostatnio zlikwidowała również gminy biuletyn informacyjny, bo zdaniem większości radnych służył on prezentowaniu głównie stanowiska wójta przy jednoczesnym blokowaniu innych punktów widzenia na sprawy gminy.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.