Rada gminy Rzekuń tym razem przegrała z wójtem

W wojnie między wójtem a Radą Gminy Rzekuń tym razem to rada przegrała ważną bitwę. Zmiany w budżecie wprowadzone przez radę wbrew wójtowi na sesji 9 września unieważniła Regionalna Izba Obrachunkowa.

boisko_borawe

W sporze o budżet między radą a wójtem idzie między innymi o kolejność i zakres gminnych inwestycji w poszczególnych wsiach. Na zdjęciu oddane w tym roku do użytku boisko przy szkole w Borawem. Fot. UG Rzekuń

RIO – instytucja stojąca na straży zgodności wydawania pieniędzy przez samorządy z prawem o finansach publicznych – unieważniła dwie uchwały rady: budżetową i wieloletnią prognozę finansową. Przypomnijmy, na wrześniowej sesji rada napisała zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej po swojemu, wbrew projektowi przedstawionemu przez wójta Stanisława Godzinę.

Wójt nie zgodził się z taką konstrukcją finansów gminy i zaskarżył uchwały do RIO. Pisaliśmy wtedy w Rozmaitosci.com, że w przypadku boju o budżet to pozycja rady nie jest zbyt mocna, bo obowiązujące prawo w tym względzie ustawia wójta na bardzo silnej pozycji. Wójt de facto nie potrzebuje rady do prowadzenia gminnych finansów. Jeżeli rada nie uchwala budżetu w wersji wójta, albo wprowadza wbrew wójtowi poprawki, to wójt może swój budżet zalegalizować w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i zignorować wolę radnych.

Twarde prawo, ale prawo. Zostało ono wprowadzone piętnaście lat temu wraz z bezpośrednimi wyborami na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów (wcześniej wybierali ich radni). Ustawodawca wyszedł z założenia, że nie byłoby sensu wykosztowywać się na bezpośrednie wybory skoro potem przez całą kadencję wójt czy burmistrz musiałby rządzić tak jak mu radni każą. Została więc wyraźnie wzmocniona pozycja organów wykonawczych w gminach.

Potwierdzenie tej pozycji znajdujemy w uchwałach RIO w Ostrołęce. Powołując się na orzeczenia sądów administracyjnych Izba zauważa, że „warunkiem korzystania przez radę gminy z kompetencji do uchwalania i zamian budżetu jest jednak zachowanie procedury przewidującej określoną rolę organu wykonawczego [czyli wójta – przyp red.]”

Dalej izba stwierdza, również powołując się na orzeczenia NSA, że rada gminy rozpatrując projekty uchwał przedstawione przez wójta a dotyczące budżetu „nie może niejako przy okazji zgłoszonych w projekcie zmian wprowadzać własnych poprawek w kwestiach nieobjętych tym projektem. Zmiany takie są dopuszczalne jedynie w przypadku wyrażenia na nie zgody przez organ wykonawczy [czyli wójta – przyp red.].

Rada Gminy Rzekuń może nie zgodzić się z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej i odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czas na podjęcie decyzji w tej sprawie upłynie na początku listopada.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.