Propozycje Kotowskiego przekroczą postulaty Kulika

Autobusy miejskie w Ostrołęce mogą być już niedługo bezpłatne. Prezydent zapowiedział, że „w najbliższym czasie” przedstawi Radzie Miejskiej „nowe rozwiązania w firmie samorządowej MZK”.

Prezydent mówił coś wprawdzie o darmowej komunikacji miejskiej w czasie jednego z festynów w ostatnich dniach lata. Większą rangę niż wystąpienie ze podwyższenia z widokiem na cukrową watę i wiatraczki mają jednak zapewnienia złożone na piśmie.

Pisemne zapewnienie o tym, że wkrótce zmieni się formuła komunikacji miejskiej, janusz Kotowski złożył w odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Kulika. Z pisma radnego wynika, że chciałby on aby komunikacja miejska w Ostrołęce była darmowa na czas remontu starego, a rozwiązanie to zostało wprowadzone jeszcze przed Bożym Narodzeniem tego roku.

Z pisma prezydenta wynika, że Janusz Kotowski chce swojemu konkurentowi z poprzednich, a być może i z przyszłych wyborów, powiedzieć „przebijam” nie wypowiadając tego słowa wprost.

Napisał więc Kulikowi o swoich planach wobec komunikacji miejskiej: „Zapewniam, że przekroczą one Pana postulaty”.

Czyli tak: Kulik proponował darmowe autobusy miejskie w ograniczonym czasie (remont starego mostu).

Wariantami, która może „przekroczą ten postulat” jest darmowa komunikacja w dłuższym czasie niż remont starego mostu. Najdalej idącą propozycją byłaby likwidacja biletów na autobusy na wszystkie linie, dla wszystkich pasażerów, na zawsze.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.