Prędkość minimalna na autostradzie

Mam pytanie: Czy prędkość 40 km/h jest prędkością minimalną z jaką należy poruszać się na autostradzie?

Zgodnie z definicją autostrady, jest to droga przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Wymóg 40 km/h dotyczy jedynie spełnienia określonych parametrów pojazdów samochodowych, które powinny poruszać się autostradą. Nie oznacza to, że 40 km/h jest prędkością minimalną obowiązującą w trakcie poruszania się tą drogą w/w pojazdów.
Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym  – „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.” Ponadto kierujący jest obowiązany poruszać się  z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym.
Jak wynika więc z powyższego to kierujący decyduje, jaka prędkość w danych okolicznościach (również na autostradzie) jest bezpieczna tj. pozwalająca mu panować nad pojazdem w przypadku wystąpienia zagrożenia. To również kierujący musi ocenić czy w danych warunkach prędkość, z jaką jedzie nie powoduje utrudnień dla innych pojazdów.
Należy przy tym wspomnieć, że dopuszczalna prędkość na autostradzie wynosi 140 km/h dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o DMC nieprzekraczającej 3,5 T.

Podstawa  prawna: Art. 2 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 3 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.