Praca alternatywna

W tym roku skończyłam studia i zaczęłam intensywnie poszukiwać pracy, niestety z negatywnym rezultatem. Mamy już grudzień, a ja nadal bez pracy. Ostatnio słyszałam o alternatywnych formach zatrudnienia w firmach. W związku z tym proszę o informację, co to jest dokładnie telepraca i jak wygląda takie zatrudnienie? Może warto byłoby z niego skorzystać, skoro wokoło pracy brak.

Katarzyna Jończyk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szanowna Pani, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej np. mail. Uzgodnienie, że praca będzie wykonywana w formie telepracy może nastąpić  przy zawieraniu umowy, bądź też już w trakcie zatrudnienia. Ważne jest to, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pracodawca nie może zmusić go do wykonywania obowiązków w formie telepracy. Z tego powodu pracodawca nie może również jednostronnie wypowiedzieć umowy o pracę. Zmiana formy zatrudnienia może nastąpić jedynie za zgodą pracownika.

W przypadku zatrudnienia w formie telepracy to na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia telepracownikowi niezbędnych narzędzi do pracy (np. komputera przenośnego) oraz pokrycia kosztów związanych z jego instalacją i ubezpieczenia urządzeń. Pracodawca musi zapłacić również za odpowiednie przeszkolenie telepracownika, jeżeli jest ono konieczne do wykonywania danej pracy. W pozostałych warunkach zatrudnienia telepracownik praktycznie niczym nie różni się od pracownika zatrudnionego stacjonarnie. Ważne jest to, że obecne przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek równego traktowania telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń niezbędnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Z informacji mi dostępnych wynika, że na naszym rynku pracy znajduje się co najmniej kilkanaście osób zatrudnionych właśnie w formie telepracy. Dużą zaletą tego rozwiązania jest znacznie powiększone spektrum poszukiwania zatrudnienia, ponieważ nie musi ograniczać się pani tylko do naszego miasta i powiatu, ale może poszukiwać zatrudnienia na terenie całego kraju. Między innymi z tego powodu telepraca jest kwalifikowana jako elastyczna forma zatrudnienia.

W sprawie samego poszukiwania zatrudnienia sugeruję skorzystać z doradców zawodowych zatrudnionych w WUP i PUP w Ostrołęce, którzy posiadają bogatą wiedzę na temat naszego rynku pracy jak również przeprowadzają testy predyspozycji zawodowych danej osoby, co może być przydatne przy poszukiwaniu zatrudnienia. Ważna jest również sama forma poszukiwania zatrudnienia, o czym szczegółowo mogą opowiedzieć urzędnicy zatrudnieni w charakterze doradców zawodowych w ww. instytucjach. Zachęcam więc do nieodpłatnych konsultacji oraz życzę powodzenia.

Bartosz Podolak
prawnik, wykładowca prawa

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.