Postępowanie przed sądem trwało rok. Na razie wygrywa wójt

W ubiegłym roku Rada Gminy Rzekuń nie udzieliła wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2016 roku. Takie nieudzielenie absolutorium to oficjalny akt stwierdzenia przez radę, że wójt źle gospodarował gminnymi pieniędzmi. Absolutorium nie ma jednak poważniejszych skutków prawnych. Nie pozbawia na przykład wójta stanowiska.

Wójt Rzekunia Stanisław Godzina zaskarżył jednak uchwałę o nieudzieleniu mu absolutorium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Było to 28 maja ubiegłego roku.

8 maja tego roku sąd ogłosił wyrok, który – o dziwo – mimo że dotyczy spraw publicznych, a nie prywatnych, został w bazie orzeczeń zanonimizowany.

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA – Tomasz Zawiślak, Sędzia WSA – Marek Krawczak, Sędzia WSA – Arkadiusz Tomczak (spr.), Protokolant specjalista – Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 r. sprawy ze skargi S. G. na uchwałę Rady Gminy R. z dnia […] maja 2017 r. nr […] w przedmiocie uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Gminy R. na rzecz S. G. kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.”

Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą składać wnioski o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.