Policja zapobiegnie zgorszeniu na wsi

W drugim półroczu tego roku dzielnicowi z gminy Kadzidło będą dbać o to aby klienci wiejskich sklepów nie gorszyli się, a małoletni nie demoralizowali widząc dorosłych pijących pod sklepami napoje zawierające alkohol.

Z rozpoznania dzielnicowych opublikowanego na stronach gminy wynika, że piciu alkoholu, które jest źródłem zgorszenia i demoralizacji, sprzyjają stoliki, krzesła, parasole i krzaki.

Dzielnicowi zidentyfikowali dwa siedliska zgorszenia i demoralizacji. Tak je opisują w oficjalnych dokumentach.

„Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. teren bezpośrednio przyległy do sklepu spożywczego GS w m. Czarnia, który jest usytuowany przy drodze asfaltowej, ogrodzony, na tyłach sklepu przy ogrodzeniu ustawiony jest drewniany stolik z dwoma ławkami gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, z lewej strony budynku rosną krzewy częściowo zasłaniające miejsce w którym dochodzi do spożywania alkohol. Problem spożywania alkoholu w obrębie sklepu występuje nie regularnie w dniach od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 – 21:00. Osoby spożywające alkohol swoim zachowaniem powodują zgorszenie wśród osób, które dokonują zakupów w sklepie, oraz dopuszczają się wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnej wiedzy, zgłoszeń mieszkańców wsi Czarnia oraz zgłoszeń naniesionych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.”

„Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Pod Świerkami w msc. Chudek oraz demoralizacja nieletnich , zgłoszenia od mieszkańców wsi Chudek na czele z sołtysem oraz zgłoszenie do KMBZ”.

Dzielnicowi zwracają uwagę, że picie alkoholu pod sklepami na wsiach nie tylko sieje zgorszenie i demoralizację, ale również jest przyczyną popełniania wykroczeń. Policjanci ujmują ten problem w pojęcia prawne, a chodzi o sikanie po krzakach i pod murkami, używanie wulgarnych słów, sępienie drobnych od klientów na następny napój, zaczepianie z innych powodów.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.