Podzielą fundusz sołecki w gminie Olszewo-Borki

Mieszkańcy gminy Olszewo-Borki zdecydują na co przeznaczą pieniądze z funduszów sołeckich w swoich wsiach. Wójt podał do publicznej wiadomości terminy zebrań wiejskich w tej sprawie.

16 sierpnia 2018 r. – Żebry-Ostrowy II,
17 sierpnia 2018 r. – Nowa Wieś, Żebry-Stara Wieś
20 sierpnia 2018 r. – Działyń,
21 sierpnia 2018 r. – Nakły,
22 sierpnia 2018 r. – Zabiele Wielkie
23 sierpnia 2018 r. – Stepna-Stara
24 sierpnia 2018 r. – Kruki, Łazy
25 sierpnia 2018 r. – Wyszel, Żebry-Wierzchlas
27 sierpnia 2018 r. – Dobrołęka, Żebry-Żabin
28 sierpnia 2018 r. – Grabnik
29 sierpnia 2018 r. – Rżaniec
30 sierpnia 2018 r. – Antonie, Grabówek
31 sierpnia 2018 r. – Kordowo, Żerań Mały

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Zebranie jest prawomocne o ile został dopełniony obowiązek zawiadomienia mieszkańców i gdy w zebraniu wzięło udział co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano kworum, wówczas zebranie zwoływane jest w tym samym dniu po upływie 60 minut od pierwotnego terminu zebrania. Zebranie odbywające się w drugim terminie, jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim udział.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.