Po sąsiedzku [PORADA PRAWNA]

Po rodzicach odziedziczyłem dom w zabudowie bliźniaczej i jestem jego właścicielem. Część werandy oraz ściany garażu sąsiada, leży  na mojej działce. Z takiego usytuowania garażu i werandy rodzice nie byli zadowoleni i nie zgadzali się na nie. Było to powodem częstych konfliktów z sąsiadami. Czy przysługuje mi jakaś forma odszkodowania za użytkowanie mojego gruntu przez sąsiada? Sąsiad bez mojej zgody korzysta też z prowadzącej na dach budynku drabiny, położonej na ścianie mojego domu. Co mogę zrobić w tej sprawie? Czuje się bardzo niekomfortowo w tej sytuacji.

drabinaZważywszy, że na Pana gruncie zostały dokonane zmiany, ma Pan prawo żądać od sąsiada usunięcia znajdujących się na Pana gruncie urządzeń oraz –  na podstawie art. 225 Kodeksu cywilnego – wynagrodzenia za dotychczasowe korzystanie z nieruchomości.  Innym roszczeniem może być żądanie, by sąsiad wykupił od Pana zajętą część gruntu. Zgodnie z art. 231 & 2 k. c., właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przewyższającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

 Nawiązując zaś do korzystania przez sąsiada bez stosownej zgody z należącej do Pana drabiny, może Pan skorzystać z art. 222 k.c. Zgodnie z jego treścią, przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. W ewentualnym orzeczeniu uwzględniającym powództwo sąd może zakazać sąsiadowi wchodzenia na dach po Pana drabinie pod rygorem egzekucji. Sposób egzekucji tego typu orzeczenia został opisany w art. 1051 Kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego „jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swojemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę”.

Bartosz Podolak

prawnik, wykładowca prawa

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.