Po lewej i z odblaskiem

2822848009_98b4623864_zOstatnio jadąc do Warszawy miałem następującą sytuację. Poboczem drogi szedł pieszy, którego o mały włos co nie potrąciłem. Miałem ograniczoną widoczność gdyż zapadał już zmierzch. Zatrzymałem się aby mu zwrócić uwagę gdyż szedł prawą stroną drogi. Okazało się, że jest to dziecko. Chciałbym się spytać, co na ten temat mówią stosowne przepisy?

Piesi korzystają z dróg w różnych sytuacjach, idąc np. wzdłuż drogi lub przez nią przechodząc. W każdej tej sytuacji są narażeni na niebezpieczeństwo i przede wszystkim są najmniej chronionym uczestnikiem ruchu. Na pieszym spoczywa obowiązek korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Natomiast jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią powinni iść w szczególności jeden za drugim. Oczywiście na drodze o małym ruchu i wówczas gdy jest dobra widoczność, dwóch pieszych może iść obok siebie. Zasady powyższe nie obowiązują w strefie zamieszkania, w której pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat – za wyjątkiem strefy zamieszkania. Natomiast dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Oczywiście powyższe przepisy nie dotyczą sytuacji gdy pieszy porusza się tylko po drodze dla pieszych.

Podstawa prawna: Art. 11 i Art. 43 Ustawa prawo ruchu drogowym ( tekst jednolity: Dz. U z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Warto przy tym wspomnieć, że wkrótce tj. od 31.08.2014r. wejdą w życie pewne zmiany dotyczące ruchu pieszych w czasie zmierzchu poza obszarem zabudowanym. „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku” (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2013r. poz. 991). Tak więc obowiązek używania elementów odblaskowych rozszerzony będzie na wszystkich pieszych, a nie tylko jak dotychczas na dzieci do lat 15. Ponad wszelką wątpliwość zmiana ta sprawi, że piesi będą bardziej widoczni przez kierowców poruszających się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, co nie pozostanie bez wpływu na ich bezpieczeństwo.

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.