Po dziesięć tysięcy na przestrzeń publiczną na wsiach

Dwadzieścia sołectw z gmin powiatu ostrołęckiego dostanie po dziesięć tysięcy złotych na zagospodarowanie przestrzeni wspólnej na wsiach – świetlice, place zabaw, siłownie plenerowe itp.

Pieniądze te pochodzą z wojewódzkiego programu pod nazwą: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw koordynowanego przez Urząd Marszałkowski. Pieniądze otrzymają wszystkie oprócz Czarni gminy powiatu ostrołęckiego na następujące przedsięwzięcia.

 • Baranowo – zakup wyposażenia zaplecza kuchennego dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie;
 • Baranowo – urządzenie miejsca rekreacji w Oborczyskach;
 • Czerwin – budowa placu zabaw w Dzwonku;
 • Czerwin – budowa ogólnodostępnej altany drewnianej na placu wiejskim w Andrzejkach Tyszkach;
 • Goworowo – budowa linii oświetlenia drogowego w Kruszewie;
 • Goworowo – wyposażenie miejsca rekreacji w Goworowie;
 • Kadzidło – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci;
 • Kadzidło – wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy wiejskiej w Kierzku;
 • Lelis – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu Przedmiejskim;
 • Lelis – budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęgu Starościńskim – Walerach;
 • Łyse – wyposażenie świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach;
 • Łyse – doposażenie świetlicy wiejskiej w Klenkorze-Wyżedze;
 • Myszyniec – zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych;
 • Myszyniec – wspieranie rozwoju twórczości folklorystycznej poprzez doposażenie zespołu ludowego w instrumenty muzyczne;
 • Olszewo-Borki – wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Nożewie;
 • Olszewo-Borki – wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne przy ul. Wyspiańskiego w Olszewie-Borkach;
 • Rzekuń – budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy w Drwęczy (tu prawie na pewno chodzi o siłownię ustawioną na ziemi, bo siłowni „napowietrznej” czyli zawieszonej w powietrzu, za dziesięć tysięcy się nie zbuduje. Zawieszenie siłowni w powietrzu kosztowałoby miliony złotych – przyp. red.);
 • Rzekuń – wyposażenie i ogrodzenie boiska przy świetlicy w Susku Starym;
 • Troszyn – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Grucelach;
 • Troszyn – remont świetlicy wiejskiej w Janochach.
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.