Pieniądze unijne szansą dla Ostrołęckiego

Jest szansa, że Ostrołęka doczeka się trzeciego mostu. Mają zostać także zagospodarowane nadnarwiańskie błonie. Tutejszy samorząd ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

euro monetyGłówne założenia projektu dotyczą budowy mostu oraz dróg w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim biegnące przez gminy Rzekuń, Olszewo- Borki, Goworowo i Baranowo do trasy wojewódzkiej 544 oraz krajowej nr 60. Uwzględnione zostały także okolice płynących przez powiat rzek- Narew, Omulew, Orz.

Wniosek składa Ostrołęka jednak w partnerstwie z innymi- gminami (Rzekuń, Olszewo- Borki, Goworowo, Baranowo) i powiatami (ostrołęckim, makowskim, wyszkowskim, przasnyskim). Każdy z partnerów odpowiadać będzie za realizację inwestycji na swoim terenie.

Zdaniem wiceprezydenta Ostrołęki Pawła Stańczyka, wydzielenie, przez samorząd Mazowsza, Regionalnego Instrumentu Terytorialnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego daje olbrzymią szansę takim regionom jak ostrołęckie. Projekty nie są oceniane w drodze konkursowej. Oznacza to, że każdy (spełniający kryteria) złożony przez samorządy wniosek otrzyma dofinansowanie.

Koszt całego, połączonego zadania (uwzględniającego wszystkie samorządy) to około 350 mln zł. Najdroższa w kosztorysie jest przeprawa w Ostrołęce. Budowa mostu wynosi w granicach 70- 80 mln zł.

-Na tym etapie nie wiemy jaki będzie poziom dofinansowania naszego projektu. Prawdopodobnie najniższe dofinansowanie będzie w granicach 35%, najwyższe 80%. Jeżeli otrzymamy zbyt mało środków, z najniższego poziomu wsparcia, będziemy musieli ograniczyć i rozłożyć w czasie zawartą w projekcie koncepcję. Dla Ostrołęki priorytetem jest budowa mostu wraz z dojazdami, także w pierwszej kolejności zamierzamy realizować właśnie tę inwestycję- tłumaczy wiceprezydent Stańczyk.

Wyjściem z sytuacji jest także ubieganie się o dofinansowanie z innych źródeł. Rozwiązaniem może być subwencja uzupełniająca Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tę opcję bierze pod uwagę  zarówno Ostrołęka jak i powiat.

Na razie wniosek, który złożyło miasto (18 kwietnia),  stanowi pewien zarys, szkic całej inwestycji. Szczegóły mają być omawiane w późniejszym etapie. Dotyczą one m.in. wariantów przebiegu tras przez poszczególne gminy oraz dokładnej lokalizacji trzeciego mostu w Ostrołęce. Na razie optymalnym rozwiązaniem jest budowa przeprawy w okolicach ronda im. majora Zygmunta Szendzielarza  „Łupaszki”.

Poza tym projekt zakłada w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim m.in. budowę oświetlonych tras rowerowych o znaczeniu subregionalnym, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu dorzecza Narwi tj. remont portu rzecznego, budowa ścieżek spacerowo- rowerowych na wale, zjazdy przystosowane do osób niepełnosprawnych, budowę przystani i stanic kajakowych w gminach:  Rzekuń, Goworowo, Olszewo- Borki i Baranowo. W Goworowie, w dolinie rzeki Orz ma zostać zagospodarowany teren, oprócz przytani kajakowej ma powstać amfiteatr  wraz z pasażem spacerowym.

Kinga Sawicka

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.