Piąty konkurs „O Orle Pióro” rozstrzygnięty

W Dniu Patrona Szkoły Podstawowej nr 6 – Orła Białego, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, odbyło się podsumowanie V Ostrołęckiego Konkursu Literackiego „O Orle Pióro”.

Źródło zdjęcia: Urząd Miejski w Ostrołęce

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackich, napisanych w dowolnej formie prozatorskiej (opis, opowiadanie, wspomnienie, kartka z pamiętnika, wywiad itp.), promujących wartości patriotyczne, opartych na samodzielnej interpretacji pojęcia patriotyzmu i jego przejawów, postaw itp.

Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Jestem dumna/dumny z mojej rodziny. Najbardziej zainteresowało mnie…”

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Janusz Kotowski.

Cele konkursu:

  • budowanie tożsamości narodowej,
  • zainteresowanie dzieci tematyką patriotyczną,
  • inspirowanie twórczości literackiej wśród uczniów szkół podstawowych,
  • promowanie i popularyzacja wartościowych tekstów literackich.

W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie z ostrołęckich szkół podstawowych i po raz pierwszy – uczniowie ze Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie i Gironie.

Emma, Ernest i Zuzia, autorzy nagrodzonych prac, oraz setka ich koleżanek i kolegów , chodzą w soboty do Szkoły Polskiej i tam uczą się języka polskiego, historii i geografii Polski, mają też zajęcia z literatury, plastyki i muzyki. Tym bardziej doceniamy ich zaangażowanie i trud włożony w napisanie prac.

Zaprosiliśmy dzieci polonijne do udziału w konkursie nie bez powodu. Uczniowie Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie i Gironie i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce od pięciu lat współpracują ze sobą, korespondują, poznają zwyczaje panujące w Hiszpanii i Polsce, realizują wspólne projekty edukacyjne. Dzieci z Katalonii budują swoją tożsamość narodową, nie zapominając o polskich korzeniach. Ta współpraca ciągle się rozwija.

Koordynatorkami współpracy polonijnej są Panie Maria Kołomyjec i Anna Ochenkowska .
Udział w konkursie stał się okazją do rozmów z bliskimi. Z pewnością przyczynił się do podtrzymywania więzi rodzinnych, był okazją do ciekawych spotkań. Młodzi literaci w piękny sposób spisali kolejne karty historii swoich rodzin. W każdej pracy odnajdujemy radość z posiadania bliskich, dumę z ich postaw i czynów. Każda rodzina to przecież inna, fascynująca opowieść!

Wszystkie prace zasługują na uważną lekturę, do której serdecznie zapraszamy .

Sponsorami nagród w konkursie są :

Prezydent Ostrołęki pan Janusz Kotowski,

  • Galeria Bursztynowa,
  • parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce,
  • Rada Rodziców przy SP nr 6,
  • pan Mirosław Deptuła – zakład zegarmistrzowski Time.

Małgorzata Szarwacka


Laureaci V Ostrołęckiego Konkursu Literackiego  „O Orle Pióro”

Szkoła Polska w Barcelonie

Klasy III 

Klasy IV 

Klasy V 

Klasy VI

Klasy VII

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.