Panie majster, napiłbym się


poradaJak co roku o tej porze zaczyna się robić gorąco i nie jest to spowodowane tylko okresem politycznym. Temperatura powoli rośnie również w zakładach pracy. W związku z tym pojawia się moje pytanie: Jakie uprawnienia przysługują pracownikom zatrudnionym w zakładzie pracy podczas upałów. Bardzo interesuje mnie czy jeżeli jest bardzo gorąco w zakładzie pracy na przykład w budynku blaszanym nieklimatyzowanym to pracownik może odmówić podjęcia pracy?

         Proszę Pana, przede wszystkim podczas upałów pracodawca zobowiązany jest do stałego i nieodpłatnego dostarczania swoim pracownikom napojów w ilości, która będzie zaspokajała ich potrzeby. Obowiązek ten powstaje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni, a przy pracy na otwartej przestrzeni + 25 stopni. Jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których zatrudnieni są pracownicy młodociani, przekracza 30 stopni, pracownicy ci muszą zostać zwolnieni do domów. Pracodawca ma możliwość skrócenia dnia pracy lub wprowadzenia dodatkowych przerw regeneracyjnych dla pracowników. Innym obowiązkiem pracodawcy w okresie upałów jest używanie i utrzymywanie w należytej sprawności urządzeń służących do klimatyzacji lub wentylacji oraz zabezpieczenie okien przed nadmiernym nasłonecznieniem pomieszczeń, co wynika z ogólnie obowiązujących przepisów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

           Pracownik może, w pewnych okolicznościach odmówić wykonania pracy w danym zakładzie pracy. Powodem odmowy może być zbyt wysoka temperatura w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika ma on możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy. W takim przypadku pracownik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie swojego przełożonego. Tylko i wyłącznie przy spełnieniu powyższych warunków powstrzymanie się od wykonywania pracy będzie uprawnione.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.