Od defibrylatorów do dzikiego ogrodu – od poniedziałku głosowanie w budżecie obywatelskim

Od paru lat to mieszkańcy w głosowaniu sami mogą zdecydować na co pójdzie niewielka część miejskiego budżetu przeznaczona na inwestycje. Innymi słowy trzysta tysięcy złotych z przyszłorocznego planu finansowego miasta rozdysponują sami mieszkańcy, a nie radni.

W minionych latach budżet obywatelski w Ostrołęce realizowano dość specyficznie. Okazało się że największą liczbę propozycji i największą liczbę głosów najczęściej (choć nie w każdym przypadku) uzyskiwały projekty zaplanowane do realizacji na zamkniętych terenach, do których ogół obywateli Ostrołęki miał ograniczony dostęp. Wygrywały np. place zabaw przy przedszkolach.

W tym roku również nie brakuje „obywatelskich” propozycji mających poprawić dobrostan miejskich jednostek organizacyjnych, które i tak już mają swój budżet uchwalany przez Radę miasta.

Jest jednak również pięć przedsięwzięć, które spełniają kryteria obywatelskości, bo znajdują się na ogólnodotępnych terenach, nieutrzymywanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Na te pomysły mieszkańców ratusz przeznacza 200 tysięcy złotych. Oto ich lista.

.

Jak widać, każda z propozycji ma duże szanse na realizację. Ich łączny koszt wynosi 290 tys. zł, a miasto ma na nie 200 tysięcy złotych. Prawdopodobieństwo wygrania tych pieniędzy przez każdego z projektodawców wynosi więc dwie trzecie do jednej trzeciej. Bardziej prawdopodobne jest, że któryś projekt dostanie pieniądze niż to że ich nie dostanie.

Miasto przeznaczyło również sto tysięcy złotych na „obywatelskie”: projekty swoich własnych instytucji, którym co roku funduje budżety. Na tej liście jest siedem propozycji, szczegółowo przedstawionych w miejskim serwisie informacyjnym.

Głosowanie, które ma trwać od 23 października do 3 listopada. Każdy mieszkaniec miasta może oddać jeden głos na jeden projekt w każdej kategorii. Kartę do głosowania można pobrać w Urzędzie Miejskim, albo sfinansować samodzielnie. Wypełnioną można wrzucić do urn w urzędzie, albo w postaci jpg lub pdf wysłać pocztą elektroniczną na adres budzet@um.ostroleka.pl.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.