Nowy asesor w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce

Katarzyna Wankiewicz została powołana przez prokuratora generalnego na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce. Akt nominacji odebrała z rąk zastępca prokuratora generalnego Roberta Hernanda w Warszawie 2 czerwca.

Źródło zdjęcia: Prokuratura Krajowa

Asesor prokuratury w Polsce jest de facto czynnym prokuratorem, choć z ograniczonymi uprawnieniami. Może występować jako oskarżyciel publiczny, ale tylko w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym. W pozostałych postępowaniach, w pierwszej instancji, tylko wtedy gdy ma do tego uprawnienia od prokuratora generalnego. Nie może występować jako oskarżyciel przed sądem okręgowym i apelacyjnym. Nie ma też prawa zaskarżania wyroków.

Żeby zostać asesorem trzeba odbyć aplikację prokuratorską i zdać egzamin prokuratorski. Staż asesorski polega na zdobywaniu doświadczenia i podnoszeniu kwalifikacji. Dopiero odbycie tego stażu otwiera drogę do bycia pełnoprawnym prokuratorem.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.