Nowi oficerowie w ostrołęckiej policji

Sześcioro oficerów przybyło w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Kurs oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeszli i z rąk komendanta miejskiej awanse odebrali podkomisarze:

  • Radosław Marias, naczelnik Wydziału Patrolowego
  • Tomasz Orłowski, sztab policji
  • Andrzej Damięcki, sztab policji
  • Grzegorz Kwiatkowski, Wydział Ruchu Drogowego
  • Agnieszka Pawelczyk, Komisariat Policji w Myszyńcu
  • Tomasz Chrzanowski, kierownik II Rewiru Dzielnicowych KMP w Ostrołęce.

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Wręczenie awansów odbyło się na uroczystej zbiórce w poniedziałek 5 lutego. Dowódcą uroczystości był podkomisarz Piotr Góralczyk, naczelnik Wydziału Prewencji. Awanse zaś wręczał komendant miejski nadkomisarz Krzysztof Szymański.

Uroczystości towarzyszył sztandar Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. W skład pocztu sztandarowego weszli:

  • st. asp. Robert Stypiński – dowódca pocztu
  • sierż. Cezary Szulkowski – sztandarowy
  • sierż. szt. Marek Olżyński- asystujący.
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.