Nowe stanowisko urzędnicze w ratuszu

Stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego przybędzie w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Ostrołęce. 8 sierpnia prezydent podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Po zmianach w wydziale będzie pracować dziewięcioro urzędników. Są nimi: geodeta miejski na prawach dyrektora wydziału oraz następujący urzędnicy:

  • ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
  • ds. wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • ds. miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
  • ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • pomoc administracyjna
  • i nowe stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.