Niemal 11 milionów na remont dworca kolejowego

Spełnia się marzenie wszystkich tych, którzy kochają osiedle Stacja, a jest ich niemało. Dzięki współpracy transgranicznej z Białorusią do Ostrołęki trafi niemal 11 milionów złotych na remont dworca kolejowego, skweru kolejarzy oraz dróg dojazdowych. 

Od kilku lat grupa ostrołęczan walczy o to, by osiedle Stacja nie zostawało na inwestycyjnym uboczu Ostrołęki. Mimo, że to ścisłego centrum jest dość daleko to dzięki uporowi udało się w tegorocznym budżecie wynegocjować spore pieniądze, które trafią właśnie w okolice dworca kolejowego. Najpierw zapadła decyzja, że w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zmodernizowana zostanie ulica Ostrowska i Słowackiego, dziś radni zdecydowali, że miasto przeznaczy 1 392 645 złotych (w ramach środków własnych) na powstanie Centrum  Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych. 

Centrum może powstać w ramach programu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Miasto we współpracy z białoruskimi Mostami złożyło wniosek, który pozytywnie przeszedł wstępną klasyfikację. Uzyskał 39 punktów spośród 45 możliwych, a lepiej zostały ocenione tylko trzy wnioski. 

Koszt projektu wynosi 11 554 453,00 zł, z tego:

  • współfinansowanie ze środków UE w kwocie 10 399 008 zł stanowiącej 90% całkowitego szacunkowego budżetu projektu (w tym: dla Miasta Ostrołęka – 6.685.560 zł oraz dla partnera białoruskiego- 3.713.448 zł),

  • wkład własny Urzędu Miasta Ostrołęka w kwocie 1 155 445 zł stanowiącej 10% całkowitego szacunkowego budżetu projektu (w tym: udział Miasta Ostrołęka – 742.840 zł oraz wymagany wkład własny partnera białoruskiego- 412 605 zł)

oraz 237.200 zł (koszty dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności).

W ramach projektu przewidziane są działania infrastrukturalne polegające na zaadaptowaniu wschodniego skrzydła dworca PKP w Ostrołęce na potrzeby Centrum  Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce, wraz z remontem drogi dojazdowej oraz uporządkowaniem przyległego skweru. Partner z Białorusi – Rejonowa Biblioteka w Mostach, planuje remont  pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na Centrum  Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w  Mostach. 

Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci i młodzież, ale część modułów przeznaczona będzie także do wykorzystywania przez osoby dorosłe, w tym seniorów, oraz prowadzenia warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. 

Multicentrum składać się będzie z dwóch części na które należy przeznaczyć pomieszczenie o powierzchni ok. 150 -170 m kw. oraz ok. 40-50 m kw. na Laboratorium Eksperymentu. Planowane są między innymi następujące pracownie.

CZĘŚĆ A 
– K-First (dla dzieci w wieku 5-8 lat) 
K-First jest interaktywnym środowiskiem nauczania, którego celem jest rozwijanie myślenia i kreatywności, jak również wzbogacanie wiedzy uczniów w szerokim zakresie tematycznym. 

– MultiSztuka (dla dzieci w wieku 7-14 lat) 
MultiSztuka to skomputeryzowane, kreatywne środowisko do nauki o sztuce dla dzieci. 

– MultiMuzyka (dla dzieci w wieku 7-14 lat) 
MultiMuzyka to przeznaczone dla dzieci skomputeryzowane środowisko do nauki muzyki oraz jej komponowania. 

 – MultiJęzyk (język angielski) – (dla dzieci w wieku od 7 lat) 
MultiJęzyk to praktyczna nauka języka angielskiego dla osób w każdym wieku. 

– MultiRobotyka (dla dzieci w wieku 5-14 lat) 
MultiRobotyka to system szkoleniowy dla dzieci z zakresu nauk technicznych i podstaw robotyki. 

– MultiTechnika (dla dzieci w wieku 9-14 lat) 
MultiTechnika to skomputeryzowana pracownia nauk technicznych 
– Moduł energii słonecznej 
– Moduł energii wiatrowej 
– Moduł hydroenergii 

CZĘŚĆ B – Laboratorium eksperymentu (dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat): 

I PIĘTRO – LABORATORIA 
 Planowane są 3 tematyczne laboratoria oraz pracownia kreatywności LEGO, 
– LABORATORIUM PROGRAMOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH (grupy wiekowe: 6-11 lat; 12-18 lat) 
– LABORATORIUM  ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA 
A) 6-11 LAT LEGO WEDO 
B) 12- 16 LAT LEGO MINDSTORMS 
– LABORATORIUM SZTUKI 
A) 6-11 lat produkcja filmowa, animacja poklatkowa (LEGO) 
B) 12-16 lat produkcja filmowa, zdjęcia lotnicze (Drony) 
– LABORATORIUM  KREATYWNOŚCI 
Gabinet klocków LEGO (grupa wiekowa 6-11 lat) 
Sala Konferencyjna, z funkcją wystawienniczą – (LABORATORIUM  KREATYWNYCH SPOTKAŃ), wyposażona w profesjonalny sprzęt do prezentacji. 

Projekt zakłada też uporządkowanie i przebudowę Placu Dworcowego z dojazdami oraz powstanie plenerowych pracowni doświadczalnych. Jeżeli uda nam się przejść przez wszystkie etapy kwalifikacji będzie realizowany w latach 2017 -2020. 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.

podobne wiadomości

Tagi

Podziel się