Nie obniżą pensji wójtowi Godzinie

godzina oscarWójt Godzina ma dostawać pensję w niezmienionej wysokości – niezależnie od tego czy Rada Gminy Rzekuń odwoła się do sądu czy nie. Tak zarządził wojewoda mazowiecki – wykonanie uchwały o obniżeniu wójtowi pensji ma zostać natychmiast wstrzymane. Dopiero potem rada może się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ponieważ sprawa obniżenia lub pozostawienia tej samej pensji wójtowi gminy budzi dość dużo emocji, a przy tym jest skomplikowana, najlepiej będzie zacząć ten tekst od wyjaśnienia wszystkiego od początku. Rada Gminy Rzekuń 11 lipca przegłosowała uchwałę, która obniżyła wynagrodzenie wójta gminy Stanisława Godziny.

Rada zarzucała wójtowi między innymi, że ten nie wykazuje dobrej woli we współpracy z Radą Gminy Rzekuń, skupia się na kreowaniu własnego wizerunku kosztem skuteczności w rozwiązywaniu problemów, manipulowanie opinią publiczną, środkami masowego przekazu, w kierowanym przez siebie biuletynie gminnym wprowadził cenzurę prewencyjną, nie dąży do porozumienia z opozycją w Radzie Gminy a mieszkańcy skarżą się na opieszałość, bezczynność lub złą wolę wójta.

Wojewoda uznał, że to uzasadnienie jest zbyt lakoniczne i wszczął postępowanie nadzorcze w tej sprawie. Postępowanie jest wszczynane niejako z urzędu. Wojewoda, jako organ nadzorczy gminy ma obowiązek sprawdzać czy uchwała podjęta przez Radę Gminy jest zgodna z prawem, nie narusza zasad gospodarności i rzetelności. Nie potrzeba do tego skargi żadnej ze stron, w tym przypadku wójta gminy. Tym razem argumenty Rady podjęte w uzasadnieniu uchwały nie przekonały wojewody, do tego że obniżenie wynagrodzenia jest zasadne i konieczne. W związku z tym poprosił o dodatkowe informacje w tej sprawie.

I teraz jedna z najważniejszych kwestii w tej sprawie. Wojewoda ma 30 dni na ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nadzorczego. Uchwałę ogłoszono 11 lipca, a do wojewody pismo dotarło 19 lipca. Wojewoda poprosił o niezwłoczne przedstawienie wyjaśnień dotyczących ustalenia wynagrodzenia wójta na niższym poziomie niż dotychczas. Z powodu braku odpowiedzi Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z 9 sierpnia 2016 r. stwierdził nieważność uchwały.

Jak poinformowało nas biuro rzecznika wojewody, Rada Gminy Rzekuń ostatecznie przesłała wyjaśnienia 16 sierpnia 2016 r. Jednak ze względu na konieczność terminowego dokonania czynności nadzorczych wojewoda mazowiecki nie mógł wziąć tych wyjaśnień pod uwagę.

Jak już wspominaliśmy, wojewoda ma 30 dni na wydanie ostatecznego rozporządzenia. Termin ten naliczany jest od dnia dostarczenia uchwały, czyli w tym wypadku od 19 lipca. Ostateczny termin upływał 18 sierpnia, więc wojewoda teoretycznie otrzymał pismo w wyznaczonym Radzie terminie. Według przedstawiciela Rady Gminy Bartosza Podolaka, wojewoda stwierdził, że jeśli otrzyma pismo tak późno to nie wyrobi się z ogłoszeniem ostatecznego rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie wojewody wchodzi w życie wraz z datą dostarczenia do urzędu gminy. Oznacza to, że wójt do czasu zakończenia sprawy będzie otrzymywał wyższą pensję. Kiedy sprawa się zakończy jeszcze nie wiadomo. Radzie Gminy przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni. W czasie postępowania przed sądem administracyjnym rozstrzygnięcie wojewody pozostaje w mocy, ale jest nieprawomocne.

Rada jeszcze nie zdecydowała czy skargę wniesie. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta w tym tygodniu.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.