Nie będzie Leśnej. Będzie Przyjazna. Najkrócej istniejąca nazwa ulicy

Ledwie dwa miesiące utrzymała się nowa nazwa ulicy we wsi Goworki w gminie Rzekuń. Wkrótce ma zostać zmieniona.

16 stycznia rzekuńscy radni nadali niewielkiej uliczce w Goworkach nazwę: Leśna. Ulic Leśnych w gminie Rzekuń jest dostatek. Ulice Leśne są między innymi w Dzbeninie, Czarnowcu, Laskowcu. Nie to jednak przesądziło o zmianie nazwy tej ulicy w Goworkach. Poszło o nazwę ulicy w Ostrołęce. To prezydent Ostrołęki wystąpił o zmianę nazwy ulicy Leśnej w Goworkach, bo… ulica o takiej samej nazwie jest w Ostrołęce, zwłaszcza że rząd od tego roku poszerzył nieznacznie granice Ostrołęki, między innymi o część wsi Goworki.

„W związku z powyższym wskazanym byłoby nadanie nazwy ulicy nie kolidującej z nazwami w mieście Ostrołęka, która umożliwi ustalenie nowych numerów porządkowych przy tej ulicy”

– czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, którą Rada Gminy Rzekuń ma zająć się na najbliższej zaplanowanej sesji w środę 28 marca.

Pomysł jest taki, żeby ulica Leśna w Goworkach nazywała się od teraz ulicą Przyjazną. Uzasadnienie do projektu uchwały nie odpowiada na pytanie dlaczego akurat Przyjazną.

Stracić moc ma uchwała sprzed dwóch miesięcy – z 16 stycznia br. o nadaniu tej ulicy nazwy: Leśna.

Oby nauka z tej wymuszonej zmiany nazwy ulicy nie poszła w las…

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.