Nauka mówienia po kurpiowsku oraz haftu i koronki

Źródło zdjęcia: Urząd Gminy w Kadzidle

W wakacje mieszkańcy naszego regionu mogą podszkolić się z szeroko rozumianej kurpiowskości. W Ostrołęce planowany jest 60-godzinny kurs dialektu kurpiowskiego, a w Kadzidle warsztaty z haftu i koronki.

Na zajęcia z dialektu kurpiowskiego Związek Kurpiów zaprasza przede wszystkim nauczycieli, choć dopuszcza również obecność innych osób. Dziesięciodniowy kurs ma trwać w dwóch turach – między 23 a 27 lipca i od 6 do 10 sierpnia. Szkolenie będzie odbywać się po sześć godzin dziennie – od 9.00 do 15.00.

Szkolenie jest bezpłatne. Odbywa się w ramach zadania „Mówimy po kurpiowsku. Zachowanie niematerialnego dziedzictwa na przykładzie gwary kurpiowskiej”, dofinansowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Nauczyciele, którzy zakończą kurs z wynikiem pozytywnym, otrzymają certyfikaty, upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu nauki dialektu kurpiowskiego w placówkach oświatowych.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą lub e-mailem na adres: Związek Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, e-mail: biuro@kurpie.org. Sczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: tel. 29-764 58 30.

W Kadzidle zaś w tym roku od maja trwają bezpłatne warsztaty kurpiowskiego rękodzieła ludowego – haftu i koronki.

Siedem uczestniczek pracuje pod okiem twórczyni ludowej Krystyny Świder z Kadzidła. Warsztaty będą trwały 8 miesięcy od maja do grudnia i są realizowane w ramach projektu pod nazwą „W kręgu kurpiowskiego haftu i koronki” z Programu Ministra „Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie „Mistrz Tradycji”.

Koordynatorem projektu jest Paweł Łaszczych.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.