Na co będą mieli oko ostrołęccy dzielnicowi

Bardzo ciekawe! Dzielnicowi z Ostrołęki, każdy z osobna, ujawnili swoje najważniejsze zamierzenia na drugie półrocze tego roku. Każdy z dzielnicowych pisze, na co będzie zwracał szczególną uwagę.

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Najczęściej powtarzającym się problemem, z którym zamierzają walczyć dzielnicowi to zakłócanie porządku publicznego w okolicach pekinów i inych bloków cieszących się złą sławą; picie alkoholu w miejscach publicznych – pod dworcami, pod sklepami i pod klatkami schodowymi w blokach. W podostrołęckich wsiach dzielnicowi w ramach swoich patrolów i rozpoznania terenu, najczęściej zamierzają zwracać uwagę na włamania do domów będących w budowie.

Poniżej – za Komendą Miejską Policji w Ostrołęce – publikujemy czym zamierzają się zajmować konkretni dzielnicowi w Ostrołęki i terenu.

Rejon nr 1 mł.asp. Łukasz Bednarczyk tel. 696497153, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloku nr 18 przy ul. Kołobrzeskiej.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Straż Miejska w Ostrołęce

Rejon nr 2 mł.asp. Piotr Bojarski tel. 696497157, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenie się osób bezdomnych w Parku Miejskim w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Straż Miejska w Ostrołęce

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rejon nr 3 mł.asp. Janusz Kośnik tel. 696497212, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego i zaśmiecanie w rejonie bloku ul. Psarskiego 20 w Ostrołęce

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Wspólnota mieszkaniowa „Psarskiego 20”,

– OTBS w Ostrołęce,

– Straż Miejska w Ostrołęce.

Rejon nr 4 asp. szt. Adam Kubeł tel. 696497151, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Ostrołęce na Placu Bema

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 40% oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

– Straż Miejska w Ostrołęce,

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rejon nr 5 asp. szt. Robert Zaorski tel. 696497162, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 46 i 48

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 40% oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

– Straż Miejska w Ostrołęce,

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Rejon nr 6 mł.asp. Tomasz Waracki tel. 696497153, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, kradzieże, zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloków socjalnych 51A, 51B, 51C przy ul. Padlewskiego w Ostrołęce popełniane przez mieszkańców oraz osoby bezdomne przebywające we wskazanym rejonie.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

– Straż Miejska w Ostrołęce.

Rejon nr 7 asp. szt. Ireneusz Siok tel. 696497147, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Nowej Wsi ul. Parkowa 3 gm. Olszewo-Borki.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30% do aktualnej liczby zgłoszeń oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

– Sołtys wsi Nowa Wieś,

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewie-Borkach.

Rejon nr 8 asp. szt. Tomasz Buturla tel. 696497143, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Olszewie-Borkach przy ul. Warszawskiej 17B.

Założony cel do osiągnięcia: spadek zgłoszeń wykroczeń o 20% do aktualnej liczby zgłoszeń oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

– Sołtys wsi Olszewo-Borki,

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewie-Borkach.

Rejon nr 9 asp. szt. Robert Zabielski tel. 696497146, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie przystanku PKS w miejscowości Olszewka gm. Lelis

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Sołtys wsi Olszewka

– Komórki organizacyjne KMP Ostrołęka

Rejon nr 10 sierż. szt. Radosław Kuśmierczyk tel. 696497155, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie świetlicy wiejskiej w miejscowości Płoszyce gm. Lelis

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Sołtys wsi Płoszyce

– Komórki organizacyjne KMP Ostrołęka

Rejon nr 11 mł. asp. Agata Leszczyńska tel. 696497159, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowa przeprowadza działania priorytetowe związane z gromadzeniem się osób, zakłócaniem ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu parku bursztynowe w rejonie parkingu, boiska i tzw. starej piaskownicy przy skrzyżowaniu ulic Bursztynowa / Platynowa

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń, spadek liczby wykroczeń, oraz poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Rada Osiedla Bursztynowego

– Urząd Miasta Ostrołęka

– Straż Miejska.

Rejon nr 12 mł. asp. Rafał Białczak tel. 696497156, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z spożywaniem alkoholu w rejonie sklepu „Setka” oraz klatek schodowych bloku przy ul. Goworowskiej 35 w Ostrołęce

Założony cel do osiągnięcia: wzrost ujawnionych sprawców wykroczeń – wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych

Podmioty współpracujące:

– Ostrołęckie TBS Sp. Z o.o. przy ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce

Rejon nr 13 sierż. szt. Artur Szlązak tel. 696497152, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z gromadzeniem się osób bezdomnych, spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz niszczenie mienia w rejonie DH Kupiec oraz DH Handlowiec

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 20%, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta, ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych celem ograniczenia tego typu zjawisk

Podmioty współpracujące:

– Spółdzielnia Dom Handlowy Kupiec

Rejon nr 14 asp. Jacek Glinka tel. 696497145, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z gromadzeniem się osób bezdomnych w rejonie dworca PKS przy ul. Bogusławskiego, które żebrzą, spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsca dostępne dla publiczności.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30 % oraz ujawnianie osób popełniających wykroczenia.

Podmioty współpracujące:

– Zarząd Mobilis Ostrołęka

– Straż Miejska w Ostrołęce

Rejon nr 15 asp. szt. Grzegorz Gołaś tel. 696497148, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z kradzieżami z włamaniem do altan oraz kradzieżą upraw, a także dużą liczbą uszkodzeń mienia na terenie ogrodów działkowych „Czeczotka” w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: przeciwdziałanie kradzieżom z włamaniem oraz ograniczenie kradzieży upraw z działek, przeciwdziałanie niszczeniu mienia działkowcom – obniżenie ilości kradzieży o 20% w stosunku do analogicznego okresu od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Podmioty współpracujące:

– Zarząd ROD „Czeczotka” w Ostrołęce

– Komisja Interwencyjna ROD „Czeczotka”

– Komórki organizacyjne KMP w Ostrołęce

Rejon nr 16 asp. Mariusz Brym tel. 696497150, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z faktem gromadzenia się młodzieży w piwnicy i klatce bloku przy ul. Sochaczewskiego 8 w Ostrołęce, gdzie spożywają alkohol, śmiecą i załatwiają potrzeby fizjologiczne.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców i wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych, ograniczenie swobodnego dostępu do klatek tego bloku co będzie skutkowało ograniczeniem tego typu zjawisk oraz spadek skarg mieszkańców i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

– Straż Miejska w Ostrołęce

– Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Rejon nr 17 asp. Tomasz Olesiński tel. 696497149, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego przez klientów placówki pubu Winners w Ostrołęce przy ul. Pileckiego 12/14 oraz zaśmiecania i zanieczyszczania pobliskiego rejonu.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców wykroczeń i wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych celem ograniczenia występowania przedmiotowych czynów, spadek liczby popełnianych wykroczeń oraz ograniczenie skarg mieszkańców i wzrost poczucia ich bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

– Straż Miejska w Ostrołęce

– Sanepid Ostrołęka

Rejon nr 18 sierż. szt. Piotr Serowik tel. 696497159, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z aktami dewastacji poczekalni oraz obiektów i pustostanów należących do PKP a także z kradzieżami mienia kolejowego.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnionych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnionych wykroczeń i wzrost stanu bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

– Rada Osiedla „Stacja”

– Straż Miejska w Ostrołęce

Rejon nr 19 asp. szt. Sławomir Bączkowski tel. 696497168, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z kontrolą domów jednorodzinnych z uwagi na kradzieże i włamania nowobudowanych obiektów w miejscowości Rzekuń.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych przestępstw o 20%, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw oraz wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

– Sołtys wsi Rzekuń

– Komórki organizacyjne KMP Ostrołęka

Rejon nr 20 asp. szt. Stanisław Oleksiak tel. 696497154, tel. (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z włamaniami do nowobudowanych domów w miejscowościach Dzbenin, Kamianka, Czarnowiec.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród mieszkańców w rejonie służbowym.

Podmioty współpracujące:

– Urząd Gminy w Rzekuniu

– Sołtysi wsi gminy Rzekuń.

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.